ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Trong 2 ngày 15-16/6, tại Đồng Tháp, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tham dự Đại hội về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Thị Hồng Thắm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam; một số Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, đại diện một số Đoàn Luật sư các tỉnh/thành, Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; cùng 106 Luật sư là đại biểu chính thức và 33 người tập sự hành nghề Luật sư của Đoàn.

Về phía cơ quan ban ngành tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội có: ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh.

z5548292025918 691149b187ade893bbfc48ac54f1357e

Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Theo Báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp trong việc tạo điều kiện cơ sở vật chất, sự quan tâm của Cơ quan quản lý Nhà nước trong việc phối hợp trên cơ sở tự quản của Đoàn Luật sư, hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Về tổ chức hoạt động hành nghề tại địa phương, hiện tại, Đoàn có 118 Luật sư và 33 người tập sự hoạt động tại 41 tổ chức hành nghề Luật sư và có 6 Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (tăng 46 Luật sư và 17 người tập sự hành nghề Luật sư so với nhiệm kỳ trước). Đoàn Luật sư có 84 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Đoàn Luật sư, 72 Luật sư sinh hoạt tại nơi cư trú, đơn vị công tác.

Trong hoạt động bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng tính từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2023, các thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận tổng cộng 2.699 vụ; vụ án hình sự mà các Luật sư tham gia bào chữa là 803 vụ việc, vụ án bào chữa chỉ định của cơ quan tiến hành tố tụng là 364 vụ; số vụ án dân sự (kể cả án lao động, hôn nhân gia đình) mà các Luật sư tham gia bảo vệ là 1.865 vụ; số vụ án hành chính mà các Luật sư tham gia bảo vệ 21 vụ; số vụ án kinh tế mà các Luật sư tham gia bảo vệ 04 vụ; số vụ án kinh  kinh doanh thương mại mà các Luật sư tham gia bảo vệ 10 vụ.

Trong nhiệm kỳ, các Luật sư thuộc Đoàn đã thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ pháp lý khác được 11.713 vụ việc, trong đó số vụ việc tư vấn khác 7.978 vụ việc (trong đó, tư vấn miễn phí 3.500 vụ việc); số vụ việc tư vấn về thương mại 138 vụ việc; số vụ việc tư vấn hợp đồng dài hạn 44 vụ việc; dịch vụ pháp lý khác 125 vụ việc; trợ giúp pháp lý miễn phí 1.045 vụ, trong đó số vụ được Trung tâm Trợ giúp pháp lý phân công là 571 vụ; số vụ việc Luật sư hòa giải tại các đơn vị Tòa án 2.253 vụ việc; trong đó số vụ hòa giải thành 1.220 vụ việc, số vụ hòa giải không thành 1.033 vụ việc; số vụ tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân được thực hiện tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 130 lượt.

35

Luật sư Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019-2024
trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn Luật sư ngày càng được củng cố, số lượng Luật sư phát triển, từng bước nâng cao chất lượng, trình độ, kỹ năng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong các hoạt động tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, pháp lý địa phương, Ban Chủ nhiệm đã phân công Luật sư thành viên tham gia đầy đủ các buổi họp đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội; hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo luật; hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện nghị định; khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng truyền thông; tập huấn Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam; hội nghị sơ kết, tổng kết công tác nội chính Đảng…

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp Luật sư, Chi ủy Chi bộ Đoàn Luật sư đã phối hợp tốt với Ban Chủ nhiệm công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng trong Đoàn Luật sư rất thuận lợi. Sự phối hợp giữa Ban Chủ nhiệm với Chi bộ Đoàn Luật sư ngày càng tốt trong việc quán triệt và lãnh đạo các Luật sư thành viên luôn an tâm trong hoạt động nghề nghiệp, ứng xử theo chuẩn mực Bộ Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư và quy định những điều Đảng viên không được làm.

z5548331783829 b1362f86dacf331a3e996131d765f328

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao tặng Bằng khen của Liên đoàn
cho các Luật sư đã có thành tích xuất sắc trong trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ, công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư được thực hiện chặt chẽ. Hàng năm, Sở Tư pháp Tỉnh phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về việc thanh tra, kiểm tra kết quả hoạt động của các tổ chức hành nghề Luật sư để góp phần thiết thực vào kết quả hoạt động của Đoàn Luật sư.

Song song với hoạt động nghề nghiệp, Đoàn vẫn duy trì các hoạt động xã hội đoàn thể khác tại địa phương nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn. Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, các Luật sư thuộc Đoàn đã thực hiện việc hỗ trợ cất 14 căn nhà tình thương, ủng hộ bệnh nhân nghèo, hỗ trợ học bổng và phát thưởng cho học sinh nghèo, ủng hộ Quỹ người nghèo…

Trên cơ sở kết quả đạt được trong hoạt động của nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Chủ nhiệm Đoàn định hướng một số nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Chủ động công tác xây dựng đội ngũ Luật sư của Đoàn đề cao tính đoàn kết, phát triển về số lượng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và về phẩm chất đạo đức ứng xử nghề nghiệp của các Luật sư; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho Luật sư theo các chuyên đề và lĩnh vực hoạt động của Luật sư.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động Luật sư. Giữ vững lập trường, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, không bị tác động bởi kẻ xấu, không tham gia các hoạt động trái pháp luật.

z5548294219433 0d28738c25937acd59110ad930cbccf3

Ông Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp chúc mừng các Luật sư được bầu vào Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024-2029.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Luật sư theo “Đề án phát triển đội ngũ Luật sư đến năm 2020” của tỉnh Đồng Tháp bằng việc thường xuyên rà soát đội ngũ Luật sư, các tổ chức hành nghề Luật sư, chuẩn bị nguồn gửi đi đào tạo nghiệp vụ kỹ năng theo lộ trình của Đề án, hướng tới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu dịch vụ pháp lý trong cộng đồng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với học tập Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, để đưa các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư trở thành tập quán ứng xử của Luật sư trong hành nghề và cuộc sống. Bên cạnh đó, tiến hành tổng kết công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động của Đoàn Luật sư.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Luật sư khi hành nghề và bảo đảm tuân thủ pháp luật trong hành nghề Luật sư; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan hữu quan trong việc hỗ trợ và bảo vệ quyền hợp pháp của Luật sư khi hành nghề.

Đóng góp tích cực, trách nhiệm, hiệu quả vào công tác xây dựng pháp luật tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó có việc góp ý vào việc sữa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do Đoàn đại biểu quốc hội, Uỷ ban nhân dân và các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến; củng cố và tăng cường công tác Đảng và công tác tổ chức của Đoàn Luật sư. Tham gia đóng góp tích cực vào những hoạt động chung của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

448541440 3742057922680998 8444411360768734226 n

Bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp chúc mừng các Luật sư được bầu vào Hội đồng Khen thưởng, Kỷ Luật Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024-2029.

Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức và nhân dân về vai trò, vị trí của Luật sư trong xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam chúc mừng Đoàn Luật sư tỉnh về những những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đoàn Luât sư tỉnh Đồng Tháp, cả về nội dung và hình thức. Đề án tổ chức Đại hội, phương án xây dựng nhân sự đã được Ban Chủ nhiệm xây dựng bài bản, công phu với sự đóng góp ý kiến có trách nhiệm của các Luật sư trong toàn Đoàn, với sự phối hợp của Sở Tư pháp tỉnh và được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Đồng Tháp thẩm định, cho ý kiến. Đề án tổ chức Đại hội, phương án xây dựng nhân sự đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho ý kiến đồng ý, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt.

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Hải Nam cũng lưu ý công tác nhân sự của Đoàn Luật sư là một nội dung hết sức quan trọng của Đại hội lần này. Do đó, để góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp, công tác bầu cử cần bảo đảm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư và trách nhiệm đóng góp của mỗi một Luật sư tỉnh Đồng Tháp.

z5548292398461 5020cc1ed112097397b6793304effa931

Luật sư Thái Quang Trí được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Để Đại hội thật sự trở thành một sự kiện chính trị – nghề nghiệp quan trọng, là ngày hội của toàn thể các Luật sư, người tập sự trong Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp, thể hiện được tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Trí tuệ” đúng theo chủ đề Đại hội. Thay mặt thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Nguyễn Hải Nam đề nghị các Luật sư phát huy tinh thần dân chủ, hết sức khách quan, công tâm và sáng suốt để bầu chọn những Luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có đủ tiêu chuẩn, có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết và điều kiện đảm nhận trách nhiệm trong Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật của Đoàn để tổ chức triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ Luật sư – Đoàn Luật sư – Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày một vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân.

Nhân dịp này, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 3 tổ chức và 5 Luật sư đã có thành tích xuất sắc trong trong nhiệm kỳ qua.

448601493 3870028886652905 632149075486848192 n

Đại biểu, khách mời chụp hình lưu niệm

Kết thúc 2 ngày làm việc, Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 5 thành viên; bầu Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật gồm 5 thành viên, bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ IV. Cụ thể:

Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Luật sư Thái Quang Trí – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư;

2. Luật sư Cao Minh Trí – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư;

3. Luật sư Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư;

4. Luật sư Mai Tuyên – Uỷ viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư;

5. Luật sư Phạm Hoàng Đức – Uỷ viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Luật sư Huỳnh Lệ Linh – Chủ tịch HĐKTKL;

2. Luật sư Võ Phát Trí – Phó Chủ tịch HĐKTKL;

3. Luật sư Phạm Văn Bé – Phó Chủ tịch HĐKTKL;

4. Luật sư Nguyễn Tấn Tới – Ủy viên HĐKTKL;

5. Luật sư Lại Thị Ánh Nguyệt – Ủy viên HĐKTKL.