ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH HÀ GIANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Ngày 25/6/2024, tại Hà Giang, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1 3

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Về phía cơ quan ban ngành tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trương Huy Huân – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang, đại diện Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát, Công an, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang cùng một số cơ quan ban ngành tỉnh.

Tham dự Đại hội, về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Phó Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng Liên đoàn cùng đại diện một số ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

2 3

Đại biểu tham dự Đại hội.

3 3

Lễ chào cờ tại Đại hội.

4 3

Luật sư Ngô Trung Kiên, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang
giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Theo Báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Luật sư Việt Việt Nam và sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Tư pháp cùng các ngành, các cấp trong việc tự quản của Đoàn Luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư có đủ điều kiện thành lập Văn phòng luật sư trong tỉnh. Mặc dù số lượng luật sư trong tỉnh ít (14 luật sư) nhưng các luật sư đã khắc phục khó khăn, có tinh thần xây dựng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, luôn không ngừng học tập, trao đổi kinh nghiệm qua các lần tập huấn và giao lưu với Đoàn Luật sư các tỉnh lân cận.

5 3

Luật sư Phạm Thị Loan, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang
trình bày báo cáo tổng kết của Đoàn Luật sư.

Trong công tác tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật, các tổ chức hành nghề luật sư đã tham gia tổng cộng 808 vụ việc, trong đó vụ việc tham gia tố tụng theo yêu cầu của Cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương là 328 vụ việc. Đoàn Luật sư tỉnh cùng các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thường xuyên phối hợp tốt với các Cơ quan tiến hành tố tụng để tham gia kịp thời, đầy đủ trong các vụ án chỉ định theo đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào vướng mắc về việc không có luật sư tham gia.

Trong nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương được Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với phòng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, phường, trại tạm giam công an tỉnh. Qua đó, việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật cùng nhận thức của người dân về pháp luật được nâng cao.

6 3

Luật sư Cao Xuân Bé, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang.

Hàng năm, Đoàn Luật sư luôn phối hợp với phòng bổ trợ – hành chính Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư đối với các tổ chức hành nghề luật sư. Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn Luật sư đã phát hiện kịp thời và điều chỉnh những thiếu sót còn tồn tại trong hoạt động, đồng thời giám sát việc tuân thủ pháp luật của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn Luật sư tỉnh cũng gặp một số khó khăn nhất định. Tỉnh Hà Giang là một trong số các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, việc sử dụng dịch vụ pháp lý chưa được phổ biến, có vụ việc cần có luật sư tham gia ở các huyện vùng cao nhưng do đa số các luật sư đều là cán bộ đã nghỉ hưu, sức khỏe còn hạn chế nên không thể tham gia. Kinh phí duy trì hoạt động của Đoàn Luật sư gặp nhiều khó khăn.

Trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục phấn đấu, xây dựng Đoàn Luật sư ngày càng phát triển vững mạnh theo định hướng, chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Theo đó, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Đoàn Luật sư tỉnh như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33 – CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tổ chức và hoạt động của luật sư; Các văn bản, Nghị quyết của UBND tỉnh, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp.

2. Tăng cường phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tại địa phương. Phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Hội Luật gia và các tổ chức khác trong hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân.

3. Thực hiện tốt công tác tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, của công dân trong các vụ án Hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động.

4. Tham gia xây dựng và đóng góp cho các dự thảo Nghị quyết, các dự án luật, các vă bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của trung ương và của địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ là thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

5. Phát triển và nâng cao chất lượng cũng như số lượng của các luật sư đáp ứng nhu câu thực hiện chiến lược cải cách tư pháp. Tích cực cử các luật sư đi tập huấn nghiệp vụ và thăm quan học hỏi kinh nghiệm của các ĐLS tỉnh bạn nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, kỹ năng bào chữa bảo vệ quyền và lợ ích hợ pháp của các bị can, bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự và bị đơn dân sự tại phiên tòa.

6. Củng cố và nâng cao vai trò tự quản của ĐLS, thực hiện tốt Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Làm tốt công tác Thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập thêm một tổ chức Văn phòng Luật sư và kết nạp thêm được từ 2 đến 3 luật sư thành viên. Đề nghị UBND tỉnh tặng một Bằng khen cho một tập thể và tặng bằng khen cho 02 cá nhân luật sư có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ; Và đề nghị Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 2-3 luật sư.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo giữa Tổ chức hành nghề luật sư và ĐLS.

7 3

Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Phó Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

8 7

Luật sư Nguyễn Xuân Anh đại diện Liên Đoàn Luật sư Việt Nam
tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại Đại hội, được sự ủy quyền của Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Phó Tổng thư ký – Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam chúc mừng những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua với sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng chia sẻ với những khó khăn của Đoàn Luật sư tỉnh. Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các sở ban ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm và xem xét có chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất, đặc biệt là bố trí trụ sở làm việc và hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho Đoàn Luật sư; có chính sách để thu hút động viên những người làm công tác pháp lý khi có đủ điều kiện theo quy định tham gia đội ngũ luật sư nhằm phát triển ngồn luật sư, đặc biệt là nguồn luật sư trẻ cho Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang. Luật sư Nguyễn Xuân Anh chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

9 3

Ông Trương Huy Huân – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang phát biểu tại Đại hội.

10 3

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, ông Trương Huy Huân – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang đã hết sức nỗ lực để đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao công tác đào bồi dưỡng chuyên môn, tuân thủ bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, tăng cường kỹ năng hành nghề cho luật sư để đáp ứng yêu cầu về cải cách tư pháp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, tăng cường sự hối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác trong tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

12 1

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt tại Đại hội.

13 2

Hội đồng khen thưởng – kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt tại Đại hội. (03 luật sư đứng giữa)

Kết thúc đại hội, Đoàn Luật sư tỉnh Hà Giang đã bầu Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng – kỷ luật nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể:

Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2024 – 2029:

  1. Luật sư Phạm Thị Loan – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư
  2. Luật sư Viên Thị Vân – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

Hội đồng khen thưởng – kỷ luật nhiệm kỳ 2024 – 2029:

  1. Luật sư Viên Thị Vân – Chủ tịch HĐKTKL.
  2. Luật sư Đặng Thanh Long – Thành viên HĐKTKL.
  3. Luật sư Nguyễn Xuân Quý – Thành viên HĐKTKL.

16 2

Các Đại biểu chụp hình lưu niệm.