Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình ký kết quy chế, chương trình phối hợp công tác với 5 đơn vị khối tư pháp

Chiều 15/02, Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình cùng 5 đơn vị khối tư pháp tỉnh thực hiện Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đoàn Luật sư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình về giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, giai đoạn 2023 – 2028.

63ede37a763b7

Luật sư Lê Thị Hải Thiên, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình (đứng giữa) ký kết quy chế, chương trình phối hợp công tác với 5 đơn vị khối tư pháp.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả, hạn chế trong thực hiện chương trình, quy chế phối hợp từ năm 2015, 2017 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã góp ý, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với giai đoạn mới và thống nhất ký kết, tăng cường phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2028. Trong đó, chương trình phối hợp công tác giữa Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình về giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở xác định 5 nội dung trọng tâm:

– Tham gia xây dựng pháp luật;

– Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

– Tiếp công dân, xử lý đơn thư;

– Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo;

– Giải quyết ý kiến, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có 3 chương, 16 điều, xác định 11 nội dung cụ thể phối hợp: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phản biện xã hội; kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,…

Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thanh tra tỉnh trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân cũng xác định 5 nội dung phối hợp.