ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH HÒA BÌNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IX (2024-2029)

Ngày 28/6/2024, Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1 4

Toàn cảnh Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình.

Tham dự Đại hội, về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có LS. TS. Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Về phía lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh Hòa Bình có ông Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, ông Vũ Hòa – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, ông Nguyễn Văn Sáu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Nguyễn Đình Tứ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, ông Hà Văn Vinh – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh v.v… tham dự.

Và toàn thể luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Hoà Bình.

2 4

Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình.

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn Luật sư lần thứ VIII đề ra. Cụ thể, Đoàn Luật sư đã tích cực tham gia các hoạt động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và UBND tỉnh trong việc tham vấn, tham gia giải quyết các vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài; đảm bảo cử luật sư tham gia các vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách, người yếu thế hoặc có hoàn cảnh khó khăn, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Luật sư đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt 380 vụ án được chỉ định. Trong đó, có 302 vụ sơ thẩm, 78 vụ phúc thẩm về án hình sự. Thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của 78 vụ án dân sự, 25 vụ án hôn nhân gia đình, 40 vụ án hành chính, 06 vụ án kinh doanh thương mại do khách hàng yêu cầu, thực hiện 10 vụ án trợ giúp pháp lý cho các đối tượng trợ giúp.

Đoàn Luật sư đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn; công tác kiểm tra giám sát luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư thành viên; thi đua khen thưởng để động viên các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong việc xây dựng phát triển Đoàn Luật sư và nghề luật sư.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Luật sư đã phát triển được thêm 15 luật sư. Hiện tại, Đoàn đã có 22 luật sư thành viên hoạt động trong 10 tổ chức hành nghề. Đa số thành viên trong Đoàn là các cán bộ ngành tư pháp nghỉ hưu, số lượng luật sư trẻ còn khá khiêm tốn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Luật sư còn một số khó khăn, hạn chế như số lượng thành viên ít, địa bàn hoạt động khó khăn, việc thu hút luật sư trẻ còn khó khăn, kinh phí hoạt động thường xuyên còn hạn hẹp, ảnh hưởng tới việc chủ động triển khai các hoạt động của Đoàn.

3 4

Ông Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tích cực đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn, góp phần bảo vệ công lý ở địa phương v.v…

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được từ nhiệm kỳ VIII, ông Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tiếp tục làm tốt công tác tự quản, nâng cao chất lượng hành nghề, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp luật sư, giữ vững bản lĩnh chính trị v.v…

4 4

LS. TS. Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, TS. LS. Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình, những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn trong hoạt động của Đoàn và các luật sư thành viên của Đoàn.

Góp ý phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, luật sư Lưu Tiến Dũng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp đội ngũ luật sư, xây dựng nghề luật sư ngày càng phát triển để Đoàn Luật sư có thể triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ đã đề ra, chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp v.v…

5 4

Ông Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chúc mừng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật, mỗi cơ quan gồm 03 thành viên và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc. Luật sư Vũ Duy Tôn tái đắc cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029, 02 Phó Chủ nhiệm của Đoàn là luật sư Trần Dũng Tiến và luật sư Nguyễn Bích Nga.

6 4

Luật sư Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn tặng hoa chúc mừng Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật gồm 03 thành viên: luật sư Trần Dũng Tiến, luật sư Lương Văn Can và luật sư Nguyễn Thị Dụ. Luật sư Trần Dũng Tiến là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc nhiệm kỳ IV./.

7 4

Luật sư Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Luật sư của Liên đoàn cho luật sư Lê Thị Hải Thiên.