Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tổng kết công tác hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự kiến, trong quý III năm 2024 Đoàn Luật sư tỉnh sẽ tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029.

11

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện các ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh, cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật và Luật sư của Đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Luật sư Lê Cao Long, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Đoàn Luật sư năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Về tình hình hoạt động, trong thời gian qua hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì ổn định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng Luật sư đã đi vào nề nếp; công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến Luật sư và công tác bảo vệ quyền lợi của Luật sư đã góp phần khẳng định được vai trò của Đoàn Luật sư Quảng Ninh trong việc giải quyết và xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp có liên quan tới Luật sư. Nhiều Luật sư phát huy vai trò của mình, giữ vững phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh vẫn còn một số hạn chế như: Đoàn chưa xây dựng được cơ chế tự quản thống nhất nên hiệu quả công việc còn hạn chế, một số công việc xử lý không kịp thời, hoặc chất lượng không cao; tỷ lệ đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư chưa cao (khoảng 50% – 60%) ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào của Luật sư; Đoàn vẫn chưa xây dựng được cơ sở phát triển ổn định và bền vững về tài chính nên trong hoạt động còn gặp rất nhiều khó khăn...

Năm 2024 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ IX (2018-2023), phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu được đề ra là: Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029 để tổ chức thành công Đại hội (dự kiến tổ chức trong quý III/2024); tiếp tục theo dõi, nắm bắt, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong hoạt động hành nghề Luật sư, nhất là hoạt động tham gia tố tụng của Luật sư trong điều kiện các quy định pháp luật mới có hiệu lực thi hành. Kịp thời phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trên thực tế và những bất cập về quy định…; tiếp tục hoàn thiện tổ chức Văn phòng Đoàn Luật sư, hoàn thiện phương thức làm việc hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, hạn chế phát hành văn bản giấy trong hoạt động để đáp ứng tốt yêu cầu quản lý Luật sư thành viên, người tập sự trong điều kiện ngày càng phát triển và thực hiện tốt các mặt công tác khác của Đoàn Luật sư; tiếp tục tổ chức tốt hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho Luật sư, tổ chức ít nhất 02 lớp bồi dưỡng/năm, đáp ứng được nhu cầu của Luật sư tham gia bồi dưỡng đồng thời chú trọng chất lượng và tính chuyên sâu của hoạt động bồi dưỡng, đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng và tăng cường phối hợp với các tổ chức có liên quan để thực hiện tốt hoạt động bồi dưỡng; tuyên truyền vận động Luật sư thành viên tham gia công tác trợ giúp pháp lý miễn phí theo Luật Trợ giúp pháp lý và quy định về trợ giúp pháp lý của Liên đoàn, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp của Luật sư đối với cộng đồng.

Dự kiến trong năm 2024, Đoàn Luật sư sẽ thực hiện đi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại UBND huyện Cô Tô và Đầm Hà theo Quy chế phối hợp đã ký kết; Giám sát các tổ chức hành nghề Luật sư và các Luật sư hướng dẫn người tập sự hành nghề Luật sư nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người tập sự hành nghề Luật sư để đảm bảo hoạt động tập sự có tính thực chất, hiệu quả và nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Luật sưTiếp tục tổ chức các hoạt động phong trào, công tác xã hội đối với cộng đồng, các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tại Hội nghị, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà Đoàn đã đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần phải khắc phục kịp thời. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh, là năm tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029, vì vậy Đoàn Luật sư cần đề ra kế hoạch để tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, đặc biệt là bầu ra các thành viên Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng-Kỷ luật có đủ năng lực, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng quản lý và điều hành hoạt động của Đoàn Luật sư trong những năm tới. Đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ X một cách có hiệu quả. Trong đó, nhiệm kỳ X, Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; thực hiện đầy đủ quy định của Luật Luật sư; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định đạo đức nghề nghiệp Luật sư; kiên quyết xử lý Luật sư vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp; phát triển các tổ chức hành nghề Luật sư theo hướng chuyên môn hóa lĩnh vực và khuyến khích phát triển ở miền núi, địa bàn còn ít tổ chức hành nghề Luật sư; tiếp tục tham gia tích cực trong cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách… 

Nhân dịp này, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật nhiệm kỳ 2024 – 2029.