Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh tổng kết năm 2022 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 07/3/2023, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh đã tiến hành tổ chức Hội nghị toàn thể tổng kết hoạt động năm 2022 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

64080bc3d10f0

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2022 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Nội chính, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an tỉnh Tây Ninh, cùng các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh.

Báo cáo tại Hội nghị, Luật sư Nguyễn Thế Tân, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh cho biết, bên cạnh nhiều mặt ổn định và phát triển về công tác tổ chức, đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội ngũ Luật sư; hoạt động hành nghề của các Tổ chức hành nghề Luật sư và các Luật sư thành viên cũng như hoạt động của các ban trực thuộc Đoàn đạt được nhiều kết quả tiến bộ.

Tuy nhiên, nhìn nhận lại hoạt động trong 1 năm qua, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các tổ chức hành nghề Luật sư chưa kịp thời và đầy đủ; một số Luật sư còn vắng mặt không lý do trong các buổi họp; việc đóng phí thành viên còn trễ, nợ…

Thảo luận tại Hội nghị, các Luật sư đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, bao gồm 08 nội dung chính. Cụ thể:

– Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Chủ nhiệm và Chi bộ Đoàn Luật sư, quan tâm phát hiện và giới thiệu quần chúng là Luật sư tiêu biểu, ưu tú phát triển Đảng;

– Tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động hành nghề Luật sư và trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, phối hợp liên kết với Báo Tây Ninh và Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh;

– Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy định bắt buộc về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trong đó chú trọng triển khai Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư theo quy định của Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III;

– Quan tâm quản lý, giám sát tốt công tác tiếp nhận và hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư; song song với công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh cùng với Sở Tư pháp;

– Bảo đảm việc phân công Luật sư bào chữa chỉ định theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng theo luật định. Đồng thời, các Luật sư được phân công tiếp tục tham gia tốt các vụ việc trợ giúp pháp lý khi được giao;

– Tiến hành những nội dung công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ VIII của Đoàn Luật sư Tây Ninh theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

– Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ VIII và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư Tây Ninh.

6408072219ef1

Các Luật sư tham gia Hội nghị tổng kết năm 2022 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đánh giá về hoạt động nổi bật của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh trong năm qua, ông Phạm Văn Đặng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cho biết, hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh năm vừa qua đã có những chuyển biến rất nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng, đồng thời tham gia trợ giúp pháp lý và phối hợp trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thanh Hiên hoan nghênh những nỗ lực và thành quả hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh nhà. Đặc biệt, ghi nhận sự phối hợp của Luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức hành nghề Luật sư và cá nhân các Luật sư nếu có vấn đề gì vướng mắc về thủ tục và thù lao của các vụ án chỉ định thì mạnh dạn đề xuất Ban Chủ nhiệm và phản ánh cho Ban Nội chính để có ý kiến chấn chỉnh và khắc phục.

64080b510f5bb

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh công bố Quyết định và trao Giấy khen cho 06 cá nhân Luật sư đã có thành tích trong năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm đã công bố quyết định và trao thẻ Luật sư cho 07 Luật sư mới; công bố quyết định và trao giấy khen cho 06 cá nhân Luật sư đã có thành tích trong năm 2022. Đồng thời, Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua mức phí tập sự và gia nhập Đoàn Luật sư.

64080b510930f

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh công bố Quyết định và trao thẻ Luật sư cho 07 Luật sư mới.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Luật sư Vương Sơn Hà, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Luật sư và các đại biểu để hoàn thiện nội dung báo cáo và phương hướng. Đồng thời, kêu gọi các Tổ chức hành nghề và toàn thể Luật sư trong tỉnh khắc phục khó khăn, tồn tại và phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được… đóng góp chung cho hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh nhà phát triển lên một bước mới trong năm 2023.