Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần xem xét quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo

Sáng 22/02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Hội nghị góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

63f74c82dd025

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và ông Trần Trung Tính, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các thành viên Hội đồng tư vấn Dân tộc – Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các quận, huyện, TP. Thủ Đức; đại diện các cơ sở tôn giáo, dân tộc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Cho ý kiến về đất tôn giáo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho rằng, cần bổ sung quy định về điều kiện quy hoạch đất tôn giáo, theo quy định khi lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có chỉ tiêu sử dụng đất của loại đất cơ sở tôn giáo.

Bà Võ Thị Dung cho rằng, việc thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với loại đất này chỉ thể hiện khi hiện trạng đã là đất cơ sở tôn giáo. Do đó, việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất cơ sở tôn giáo hiện nay còn gặp nhiều khó khăn (bao gồm cả việc giao mới đất cơ sở tôn giáo do phải di dời, giải tỏa đất cơ sở tôn giáo cũ).

Đối với sử dụng đất của các tôn giáo, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng, theo báo cáo một số tỉnh thành, tình trạng các cơ sở tôn giáo tự thỏa thuận, thực hiện việc chuyển nhượng, mua bán lại đất của các hộ gia đình, cá nhân, nhận hiến tặng, công đức không đúng quy định khá phổ biến. Bên cạnh đó, một số cơ sở tôn giáo sau khi nhận hiến tặng, chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân đã tự mở rộng chùa, nhà thờ mà chưa thực hiện các thủ tục chấp thuận cho tu bổ, tôn tạo di tích, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

63f74d08bd87f

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Do vậy, Luật sư Nguyễn Văn Hậu đề nghị trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai cần xem xét quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, quy định cụ thể đối với trường hợp thu hồi đất, giao đất cho các tổ chức kinh tế để xây dựng khu du lịch liên quan đến tôn giáo. Bên cạnh đó, cần tách bạch đất sử dụng vào mục đích tôn giáo (không thu tiền sử dụng đất) và đất kết hợp du lịch để sử dụng đất tiết kiệm, tính thu tiền thuê đất đối với đất du lịch dịch vụ, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc, một số ý kiến cho rằng, cần bổ sung các quy định bảo đảm cho đồng bào dân tộc, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; được hợp tác, liên kết bảo vệ và phát triển rừng với chủ rừng, chia sẻ lợi ích từ rừng; được thực hành văn hóa, tín ngưỡng gắn với rừng theo quy định của Chính phủ; nên giữ lại việc hòa giải ở UBND xã…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Phan Kiều Thanh Hương cho biết: “Những ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân sẽ được các cấp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổng hợp đầy đủ, trung thực, kịp thời chuyển đến cơ quan chức năng để nghiên cứu, tiếp thu, góp phần hoàn thiện dự án luật”.