Hội đồng Luật sư toàn quốc họp phiên thứ IV

Sáng 28/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng Luật sư toàn quốc họp phiên thứ IV để thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng.

0536cb 552a7f194bcd4102a493774bc795b738mv2

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại phiên họp

Trong đó có các nội dung: Báo cáo kết quả công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam từ sau Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III đến nay; hướng dẫn các Đoàn Luật sư triển khai thực hiện Điều lệ Liên đoàn; thu phí thành viên theo Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn, các cơ quan giúp việc và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III và thông qua Quy chế Giám sát tổ chức hoạt động Luật sư.

0536cb 087e12b766d74f598d4eab1b4231b1b7mv2

Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam điều hành phiên họp

Phiên họp diễn ra dưới sự điều hành của Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, và các Phó Chủ tịch Liên đoàn: Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Luật sư Lưu Tiến Dũng, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Luật sư Đào Ngọc Chuyền; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ và các Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Tham dự phiên họp của Hội đồng Luật sư toàn quốc có đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.

0536cb f27955b7c6c24c70adf7493cc79a44fcmv2

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Luật sư toàn quốc

Sau phần điều hành thông qua nội dung chương trình làm việc của phiên họp Hội đồng Luật sư toàn quốc của Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn; Luật sư Lưu Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn đã đọc báo cáo kết quả công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam từ sau Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III đến nay.

Tiếp đó, thay mặt Ban Thường vụ, Luật sư Diệp Hoài Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý đã đọc báo cáo về việc hướng dẫn các Đoàn Luật sư triển khai thực hiện Điều lệ Liên đoàn; Luật sư Nguyễn Thị Hương Lan, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính trình bày báo cáo về thu phí thành viên theo Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Chánh Văn phòng Liên đoàn đọc báo cáo về sửa đổi báo cáo quy chế hoạt động của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn và các cơ quan giúp việc, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III; Luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ Luật sư trình bày dự thảo Quy chế Giám sát tổ chức hoạt động Luật sư.

0536cb c75b2e0b8d7f4ebf81917727cbeecf62mv2

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại phiên họp

Trên cơ sở thảo luận và kết quả biểu quyết tại phiên họp, Hội đồng Luật sư toàn quốc đã thông qua Nghị quyết của phiên họp với các nội dung:

– Đồng ý với báo cáo của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về báo cáo kết quả công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam từ sau Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III đến nay;

– Về nội dung hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III, Hội đồng Luật sư toàn quốc giao cho các Đoàn Luật sư tuyên truyền phổ biến đến các Luật sư thành viên thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, giao Ban Thường vụ Liên đoàn tiếp thu ý kiến của Hội đồng Luật sư toàn quốc và tiếp thu ý kiến của Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư để ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ trong thời gian sớm nhất;

– Thông qua dự thảo Quy chế của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn, các cơ quan giúp việc đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III; Giao Thường trực Liên đoàn chỉ đạo Văn phòng Liên đoàn tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc tại phiên họp hoàn chỉnh dự thảo Quy chế để trình Thường trực Liên đoàn thay mặt Hội đồng Luật sư toàn quốc ký quyết định ban hành;

– Thông qua dự thảo Quy chế Giám sát tổ chức và hoạt động Luật sư, Hội đồng Luật sư toàn quốc giao Thường trực Liên đoàn chỉ đạo Ủy ban Giám sát, hỗ trợ Luật sư tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc tại phiên họp hoàn chỉnh dự thảo Quy chế để trình Thường trực Liên đoàn thay mặt Hội đồng Luật sư toàn quốc ký quyết định ban hành;

– Về khung phí tập sự hành nghề Luật sư, khung phí gia nhập Đoàn Luật sư, mức phí thành viên và các trường hợp miễn giảm phí thành viên, Hội đồng Luật sư toàn quốc sẽ có nghị quyết riêng.

0536cb 25847afbd76c46ff8582f67e790ac20amv2

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại phiên họp

Kết thúc phiên họp, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, phiên họp đã hoàn thành những nội dung chương trình đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã gửi lời cảm ơn đến các Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, đại diện Bộ Tư pháp đã đến dự và góp phần vào việc tổ chức thành công phiên họp Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Bên cạnh đó, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng lưu ý, Hội đồng Luật sư toàn quốc đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ, đề nghị các thành viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn, các ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn, các Đoàn Luật sư nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao.

0536cb 9bf4897f89c943dca843ff602ec6282bmv2

Các đại biểu tham gia phiên họp

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn mạnh, các Đoàn Luật sư tiếp tục thực hiện chức năng theo chế độ tự quản để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022, tổng kết các hoạt động và có báo cáo gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đồng thời, đề nghị các ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã được Ban Thường vụ phê duyệt nhân sự, kế hoạch hoạt động và đang tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động của mình có tổng kết, báo cáo gửi Ban Thường vụ, để Ban Thường vụ báo cáo Hội đồng Luật sư toàn quốc trong phiên họp tổng kết hoạt động năm 2022.