Hội nghị tập huấn về công tác giám sát , bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Luật Sư

Ngày 23/10/2022, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tập huấn về công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi luật sư; giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến luật sư”.

Đại diện Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị gồm: Chủ tịch Liên đoàn – LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hải Nam, Đào Ngọc Chuyền.

0536cb 29f78044abb94bc281ab883d857eaae0mv2

Đại diện Thường trực Liên đoàn LSVN cùng Chủ nhiệm Ủy ban KT-KL

0536cb a2fa39cfb5d14e4eb85382ab32c8a709mv2

LS. Nguyễn Hải Nam – Phó Chủ tịch LĐLSVN phát biểu khai mạc Tập huấn

Phiên tập huấn về “Triển khai Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư” được tiến hành sáng ngày 23/10/2022, dưới sự điều hành của Luật sư Nguyễn Thế Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng – Kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

0536cb 6b517b1620a4458c86eed25dd2add06cmv2

LS. Nguyễn Thế Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật

Theo đó, quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư tập trung vào các nguyên tắc: (1) Khách quan, chính xác, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và theo quy chế; (2) Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý bằng một hình thức kỷ luật; (3) Cơ quan xử lý chỉ xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật đối với hành vi vi phạm còn thời hiệu chịu trách nhiệm kỷ luật; (4) Khuyến khích người bị khiếu nại, tố cáo, xem xét kỷ luật hòa giải, khắc phục hậu quả với đương sự; (5) Người bị khiếu nại, tố cáo, xem xét kỷ luật phải chấp hành yêu cầu của cơ quan xử lý, người xử lý…

0536cb 2f72b8438fc345d988cee8088c33d42dmv2

Luật sư Huỳnh Phương Nam, Phó Chủ nhiệm ĐLS thành phố Hà Nội

Theo số liệu thống kê của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, kể từ năm 2009 đến năm 2022 cho thấy, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được 1800 trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến Luật sư, người tập sự hành nghề Luật sư, Ban Chủ nhiệm và thành viên Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư. Tuy nhiên, đa số đơn khiếu nại vượt thẩm quyền, không đúng thẩm quyền, chỉ khoảng 250 trường hợp là thuộc thẩm quyền giải quyết của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

0536cb da1b970485cb4cf3a317400120d57dcbmv2

Luật sư tham dự đóng góp các ý kiến

Một số trường hợp do Cơ quan tiến hành tố tụng có văn bản gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam yêu cầu xử lý Luật sư tham gia tố tụng khi có những ứng xử thiếu chuẩn mực, gần đây có xuất hiện tình trạng phát ngôn trên mạng xã hội không đúng, thậm chí vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, gây hậu quả xấu đối với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội và cá nhân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người Luật sư.

0536cb d89e74fec49241edad0f2584546bb14emv2

Luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm UB Giám sát, hỗ trợ luật sư LĐLSVN

Buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư (GSHTLS), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu, 02 vị đại diện của Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư đã trình bày báo cáo tập huấn về “Triển khai hoạt động hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề Luật sư” và “Triển khai công tác giám sát tổ chức và hoạt động luật sư”.

0536cb 97f7677df0e6448fa6190e0dc761266bmv2

Luật sư Phạm Đức Hùng – Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm UB Giám sát, hỗ trợ luật sư

0536cb f14e1c2fba4b4e8f92f624e86aaf5c2fmv2

Luật sư Trần Minh Trị – Ủy viên BTV,, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư

Các báo cáo đã tập trung nhấn mạnh việc các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cần tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Liên đoàn, Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Nêu ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong thực tiễn hành nghề luật sư để kịp thời cảnh báo, ngăn chặn, xử lý, từ đó giữ gìn, phát triển các giá trị, phẩm chất nghề nghiệp luật sư. Bên cạnh đó, báo cáo cũng xác định chủ thể thực hiện hoạt động bảo vệ luật sư gồm: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ủy ban GSHTLS, Đoàn Luật sư (Ban Chủ nhiệm) bộ phận hoặc cá nhân thực hiện công tác bảo vệ, các chủ thể luật sư bị xâm phạm và nhận diện đúng các hành vi xâm phạm để thiết lập biện pháp bảo vệ chính xác, đúng đối tượng và đúng thẩm quyền.

0536cb 502b0c174edd4aeaad0300610c0b9004mv2

LS. Trần Văn An, Ủy viên BTV,

Trưởng ban đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

Cả 2 phiên Tập huấn đều nhận được những ý kiến đóng góp, thảo luận tâm huyết của các thành viên tham dự từ các Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Các Luật sư chủ trì phiên họp đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các luật sư tham dự hội nghị.

0536cb 43f6b0e97c9849d893f2d6c2c78f5ef5mv2

Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch LĐLSVN phát biểu

Kết luận hội nghị, LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thay mặt Thường trực Liên đoàn cảm ơn các luật sư đã nhiệt tình tham dự, đưa ra những ý kiến đóng góp tích cực để buổi Tập huấn diễn ra thành công, tốt đẹp.

0536cb 04a630bdf2e74c74bde0eb9f2010bbd7mv2

LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu bế mạc

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn mạnh, thời gian sắp tới Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư cũng như Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư; đồng thời kiên quyết xử lý các vi phạm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của luật sư, người tập sự hành nghề luật sư để ngày càng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi luật sư và đội ngũ luật sư trong việc phục vụ cộng đồng, phụng sự công lý, tạo lập niềm tin với Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng xã hội và đất nước./.