Khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư tổ chức ngày 28/12/2019 và ngày 04/01/2020 tại Hà Nội

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn

nghiệp vụ luật sư tổ chức ngày 28/12/2019 và ngày 04/01/2020 tại TP. Hà Nội

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư/cá nhân có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức tháng 12/2019 và tháng 01/2020 tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 28/12/2019

+ Chuyên đề: Kỹ năng về vật quyền;

+ Người hướng dẫn chuyên đề: PGS.TS. Ngô Huy Cương – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Thời gian: Từ 08h00 – 17h00 ngày 28/12/2019 (Thứ bảy);

+ Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;

+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 27/12/2019.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 04/01/2020

+ Chuyên đề: Những vấn đề cần nắm vững của Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Quang Lộc – Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

+ Thời gian: Từ 08h00 – 17h00 ngày 04/01/2020 (Thứ bảy);

+ Kinh phí: 300.000đ/ Học viên;

+ Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 03/01/2020.

3. Địa điểm: Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

4. Quyền lợi của học viên tham gia.

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 0243.212 1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh).

Email: [email protected]

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 28/12/2019 hoặc ngày 04/01/2020 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

Ghi chú: Chuyên đề ngày 04/01/2020 đã được thay đổi so với Thông báo đã đăng tải trước.