Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26-9-2020

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/09/2020

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 26/09/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:

– Chuyên đề: “Giới thiệu Luật Doanh nghiệp năm 2020”

– Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Công Phú – Nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài VIAC.

– Số lượng học viên: Dự kiến 150 học viên.

– Thời gian: Từ 08h00 – 17h00 ngày 26/09/2020 (Thứ bảy).

– Kinh phí: 250.000đ/ Học viên.

Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 24/09/2020.

Địa điểm: Hội trường A, lầu 6, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ:

Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 54/14 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028)6297. 8458 hoặc 0904.900.955 (Ông Vũ Đức Thiện)

Email: [email protected]

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và nộp tiền tham gia lớp bồi dưỡng trước thời hạn chót đăng ký tại trụ sở Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

(Ghi chú: Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng phải chấp hành đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào lớp)

THÔNG BÁO:

Do đã đủ số lượng học viên tham gia lớp học nên Ban tổ chức không nhận thêm học viên.