KHÓA TẬP HUẤN VỀ BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM

Sáng ngày 06/04/2023 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tài trợ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Khóa tập huấn về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Khóa tập huấn diễn ra trong 02 ngày 06-07/4/2023 nhằm triển khai tài liệu bồi dưỡng về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

2

Luật sư Nguyễn Xuân Anh – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam giới thiệu đại biểu

Tham dự Khóa tập huấn có Luật sư, Tiến sĩ Lưu Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; bà Bà Bùi Phương Trà, Quyền Trưởng phòng Quản trị và Tham gia, UNDP Việt Nam cùng đại diện của các Đoàn Luật sư khu vực phía Bắc.

Ngày 13/12/2019, Hội đồng luật sư toàn quốc ban hành Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ về việc ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam thay thế cho Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam được Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua, ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ ngày 20/7/2011. Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư quy định những chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư và là cơ sở để thực hiện việc giám sát, xem xét khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đối với luật sư trong phạm vi tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư. Mỗi luật sư phải lấy Bộ Quy tắc làm khuôn mẫu cho sự ứng xử và tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn uy tín nghề nghiệp, thanh danh của luật sư, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội.

Phát biểu khai mạc tại Khóa tập huấn, Luật sư, Tiến sĩ Lưu Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết trong những năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của Dự án EU JULE để thực hiện một số hoạt động nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nghề luật sư ở Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, với sự hỗ trợ của Dự án, Liên đoàn đã xây dựng và hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệpluật sư Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của Bô Quy tắc, việc không ngừng học tập bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao ý thức và đạo đức nghề nghiệp là trách nhiệm của mỗi Luật sư trong việc chấp hành các nghĩa vụ đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong hành nghề và trong giao tiếp xã hội; giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống của nghề luật sư, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng, góp phần xây dựng và củng cố sự tin cậy trong xã hội đối với nghề luật sư ở Việt Nam.

1

LS. TS. Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt nam phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Đại diện của UNDP Việt Nam, bà Bùi Phương Trà cho biết một trong những kết quả mong đợi chính của Chương trình EU JULE là tăng cường tính liêm chính và minh bạch trong lĩnh vực tư pháp. Để đạt được kết quả này, UNDP đang hỗ trợ các đối tác xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn đạo đức cho các cán bộ pháp lý và các luật sư. Tăng cường pháp quyền và tiếp cận công lý là một trong các mục tiêu chính của các Mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là Mục tiêu 16 về hòa bình, công lý và các thể chế vững mạnh. Các quy tắc và tiêu chuẩn này là yếu tố cần thiết để tăng cường pháp quyền và tính liêm chính của hệ thống tư pháp. Khóa tập huấn hôm nay sẽ giúp các luật sư hiểu rõ hơn và thực hiện Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử trong các hành vi ứng xử và công việc của mình. Điều này thực sự có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ uy tín và danh tiếng của nghề luật sư, giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền con người và lợi ích của khách hàng, bảo đảm tính độc lập của tư pháp và quyền tiếp cận công lý của người dân.

3

Bà Bùi Phương Trà – Quyền Trưởng phòng Quản trị và Tham gia, UNDP Việt Nam

Trong khuôn khổ Khóa tập huấn, 02 diễn giả là Luật sư Nguyễn Minh Tâm và Luật sư Lê Nết sẽ trình bày tham luận của mình về chuyên đề (1) Những vấn đề chung của Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; (2) Quan hệ của Luật sư với khách hàng, (3) Quan hệ đồng nghiệp của luật sư; (4) Quan hệ của luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng & các cơ quan nhà nước khác.

5

Luật sư Nguyễn Minh Tâm, Luật sư Lê Nết – 02 diễn giả tại khóa tập huấn

Từng chuyên đề sẽ bao gồm những câu hỏi tình huống để các luật sư tham gia trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến tại Khóa tập huấn.

6

Các Đại biểu tham dự khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT:

7

8

9

10

11

12

14