Ký ban hành văn bản của Đảng phải dùng mực màu xanh

  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Số hiệu văn bản: 1
  • Ngày ban hành: 31/01/2022
  • Cơ quan ban hành: Ban Thường Vụ

(LSVN) – Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương mới đây đã ban hành Quy định 693-QĐ/VPTW về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức Đảng.

61f7b482d6d7c

Ảnh minh họa. 

Theo đó, quy định về trình ký và ký văn bản như sau:

(i) Văn thư cơ quan chịu trách nhiệm trình ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức Đảng (trừ những văn bản được quy định riêng của cơ quan, tổ chức Đảng).

(ii) Ký văn bản ban hành phải đúng thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được giao. Thẩm quyền ký văn bản của cơ quan, tổ chức Đảng do cơ quan, tổ chức Đảng phân công.

(iii) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng chịu trách nhiệm về toàn bộ văn bản do cơ quan, tổ chức Đảng ban hành. Người ký văn bản phải chịu trách nhiệm về văn bản do mình ký và phải đăng ký chữ ký mẫu tại văn thư cơ quan.

Đặc biệt, đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai để ký. Đối với văn bản điện tử, việc ký số thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi đó, theo Quy định 29-QĐ/VPTW trước đây chỉ nêu người ký không được dùng bút chì, bút mực đỏ hoặc các thứ mực dễ phai để ký văn bản.

Ngoài ra, về soạn thảo văn bản, đối với mỗi văn bản của cơ quan, tổ chức Đảng khi soạn thảo, tùy vào tính chất, mức độ quan trọng có các quy trình soạn thảo tương ứng. Quy trình soạn thảo văn bản được thực hiện theo quy chế của mỗi cơ quan, tổ chức Đảng.