Liên đoàn Luật sư Việt Nam báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành Văn bản số 04/BC-LĐLSVN ngày 14/3/2023 báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [16.16 MB]