Liên đoàn Luật sư Việt Nam lầm việc với đoàn công tác vụ đối ngoại nhân dân , bán đối ngoại TW

Chiều ngày 12/10/2022, tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại diện Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Quốc tế Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương, về hoạt động đối ngoại của Liên đoàn.

0536cb b1544649b7cf45d788f36c4fcdd8f96cmv2

Toàn cảnh buổi làm việc tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam

0536cb 7af5c697b7ba4145b0f12d2672688016mv2

Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương

0536cb 8ac9e89cd20e462cae8742bb66c569a0mv2

Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Quốc tế

Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sỹ Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn đã trình bày báo cáo về: (1) Triển khai công tác đối ngoại của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian vừa qua, công tác quản lý và triển khai hoạt động đối ngoại trong hệ thống Liên đoàn; (2) Những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai công tác đối ngoại của Liên đoàn và một số kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác trong thời gian tới; (3) Công tác tăng cường quan hệ đối tác, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước tại Đại hội XIII và chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/1/2022 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

0536cb 867cf368dad347c59cc3501de0b1666dmv2

LS.TS. Lưu Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Luật sư Lưu Tiến Dũng cho biết, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong hơn hai nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Liên đoàn xây dựng mối quan hệ với các Hiệp hội/Đoàn Luật sư/tổ chức luật sư quốc tế, tạo điều kiện giúp đội ngũ luật sư Việt Nam có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề, tìm hiểu về pháp luật quốc tế, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ luật sư Việt Nam, nâng cao vị thế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ Luật sư Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực. Bên cạnh đó, Luật sư Lưu Tiến Dũng nhấn mạnh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam rất chú trọng trong việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại, đặc biệt là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Luật sư Huỳnh Phương Nam – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ Quốc tế Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, cho biết: Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của các tổ chức luật sư từ Trung ương tới địa phương, còn nhiều hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Luật sư Nam đề xuất thêm việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân nhiều hơn nữa trong công tác đối ngoại để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Ông Bùi Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác đối ngoại vừa qua, đồng thời mong muốn Liên đoàn tiếp tục phát huy các thế mạnh, phát huy vai trò trong việc thực hiện triển khai công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

0536cb 94b24a80913445e6a4b42cbd013467dcmv2

Ông Bùi Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân,

Ban Đối ngoại Trung ương

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác và các đại biểu tham dự đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai công tác đối ngoại của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Liên đoàn trong thời gian tới./.