LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Sáng ngày 18/2/2023 tại Hà Nội, trong không khí của những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2022 và triển khai công tác hoạt động năm 2023.

 

DSC08490

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía đại biểu khách mời có ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; ông Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đại diện một số cơ quan, ban, ngành Trung ương.

8

Đại Biểu khách mời tham dự

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm: Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm: Luật sư Phan Trung Hoài, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh,Luật sư Lưu Tiến Dũng, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Luật sư Đào Ngọc Chuyền; cùng các Luật sư là Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc và đại diện các Ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, hàng năm, theo quy định của điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng như thông lệ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đều tổ chức Hội nghị tổng kết công tác, hoạt động năm trước và triển khai phương hướng, hoạt động năm tiếp theo. Hội nghị tổng kết công tác, hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, hoạt động năm 2023 nhằm đánh giá những kết quả tiêu biểu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhìn nhận những mặt hạn chế, vướng mắc, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp để khắc phục, hoàn thiện trong năm 2023.

7

LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hiện nay, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư đang ngày càng phát triển và đi đúng hướng, đội ngũ luật sư đã và đang có những đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình hành nghề, việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân, các chủ thể xã hội vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế là điều không thể tránh khỏi. Hội nghị tổng kết hàng năm vừa là nơi đội ngũ luật sư cùng nhau gặp mặt, biểu dương những kết quả đạt được, vừa là nơi các luật sư đưa ra ý kiến, chỉ ra những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề để cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp.

DSC08649 – Da sua

Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phiên họp do Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì và tập trung vào 04 nội dung chính: (1) Thảo luận và thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tổ chức và hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; (2) Thảo luận và thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2022 và dự kiến công tác tài chính năm 2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; (3) Thảo luận và thông qua nội dung Hướng dẫn các Đoàn Luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; (4) Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật (ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-HĐLSTQ ngày 19/12/2022 của Hội đồng luật sư toàn quốc).

DSC08535

LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh trình bày nội dung Báo cáo Tổng kết công tác tổ chức và hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đối với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác tổ chức và hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trình bày với Hội đồng Luật sư toàn quốc các vấn đề sau: (1) Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã củng cố được tổ chức nhân sự theo quy định của Điều lệ, phân công trong Thường trực, trong Ban Thường vụ Liên đoàn, trong ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn thực hiện đúng quy định, triển khai nhanh chóng, đảm bảo dân chủ, tập trung, thống nhất và tạo sự đồng thuận đoàn kết trong Liên đoàn. Từ đó, tạo ra một không khí mới trong bộ máy lãnh đạo Liên đoàn để cùng nhau góp sức xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong nhiệm kỳ III. (2) Trong hơn 10 năm vừa qua, nếu tính trung bình mỗi năm Liên đoàn Luật sư Việt Nam có số lượng luật sư tăng lên gần 1000 luật sư. Đây là kết quả phát triển số lượng luật sư, là sự phối hợp trong công tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư. Cùng với sự phát triển về số lượng luật sư thì việc bảo đảm chất lượng luật sư luôn được Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư quan tâm, khuyến khích động viên các luật sư thành viên chủ động học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là nâng cao về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp luật sư. (3) Trong quan hệ với các bộ ngành ở Trung ương và các cấp chính quyền địa phương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam luôn thể hiện là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trách nhiệm khi được giao hoặc yêu cầu thực hiện những nhiệm vụ chính trị pháp lý có liên quan tới hoạt động hành nghề luật sư và quản lý luật sư và những nhiệm vụ mang tính xã hội và cộng đồng khác. (4) Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2022 vừa qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế có thể kể đến như: đây là năm đầu nhiệm kỳ III, các hoạt động của Liên đoàn do các luật sư đảm nhận công việc mới nên cũng có một số việc cần có thời gian làm quen mới có thể đưa các hoạt động dần vào nề nếp dẫn tới một số hoạt động còn chậm so với yêu cầu và tiến độ đề ra; Các cơ quan đơn vị trực thuộc Liên đoàn hoạt động còn chưa đều tay, còn có một số nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra được Ban Thường vụ Liên đoàn phê duyệt nhưng thực hiện vẫn chưa xong(có việc chưa làm hay có việc đang làm nhưng chưa có kết quả),…

Trong năm 2023, Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn và Hội đồng luật sư toàn quốc cần sát sao hơn trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Liên đoàn đáp ứng các yêu cầu đặt ra của thực tiễn và sự trông đợi của đội ngũ luật sư cũng như yêu cầu đóng góp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng thời Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tập trung vào 13 nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với hoạt động bồi dưỡng Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai hiệu quả Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề luật sư và chất lượng đội ngũ luật sư.
 2. Tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cụ thể: Tham gia đóng góp xây dựng pháp luật để hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề luật sư. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
 3. Hướng dẫn các Đoàn Luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (về thời gian, nội dung, thủ tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; phối hợp với tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ các Đoàn Luật sư.
 4. Tiếp tục củng cố bộ máy nhân sự các ủy ban, đơn vị của Liên đoàn sau khi rà soát, đánh giá kết quả trong năm 2022; đưa hoạt động của Liên đoàn vào nề nếp, hiệu quả hơn.
 5. Tiếp tục đề nghị Bộ Tư pháp cho chủ trương về việc thành lập Trường đào tạo luật sư theo quy định của Luật Luật sư, sau đó chuẩn bị Đề án trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.
 6. Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ luật sư; đề xuất làm việc với lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để phối hợp hỗ trợ hoạt động hành nghề luật sư.
 7. Tiếp tục củng cố và mở rộng các quan hệ quốc tế, tạo cơ hội cho đội ngũ luật sư giao lưu, trao đổi và học tập với luật sư quốc tế; phối hợp với Bộ Tư pháp ký kết Đề án đào tạo bồi dưỡng luật sư hội nhập quốc tế theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 8. Ban Thường vụ Liên đoàn bố trí kế hoạch làm việc với Ban Chủ nhiệm 3 Đoàn Luật sư là: TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ để bàn cơ chế phối hợp công tác giữa Liên đoàn và các Đoàn Luật sư nêu trên.
 9. Tổ chức Lễ bình chọn, vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 6 Điều 65 Luật Luật sư.
 10. Đôn đốc và phối hợp với các Đoàn Luật sư để thực hiện việc thu, nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 11. Triển khai hoạt động chuyển đổi số của Liên đoàn và các Đoàn Luật sư theo Đề án được Ban Thường vụ Liên đoàn phê duyệt để từng bước bắt nhịp với quá trình chuyển đổi số chung của nhà nước và xã hội.
 12. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để quảng bá về Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nghề luật sư ở Việt Nam, tăng cường phối hợp giữa Cơ quan truyền thông của Liên đoàn với các ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn và với hoạt động hành nghề của đội ngũ luật sư.
 13. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó.

DSC08550

Luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bà rịa – Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị.

DSC08584

DSC08594

DSC08598

DSC08655

Các Đại biểu tham dự phiên họp phát biểu ý kiến

Đối với các nội dung thảo luận và thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2022 và dự kiến công tác tài chính năm 2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Thảo luận và thông qua nội dung Hướng dẫn các Đoàn Luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật lần lượt do các Phó Chủ tịch Liên đoàn trình bày và điều hành: Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Luật sư Phan Trung Hoài và Luật sư Nguyễn Hải Nam.

DSC08562

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã biểu dương, trân trọng, đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và toàn thể đội ngũ luật sư trong năm  vừa qua. Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, nghề luật sư là một nghề cao quý, được xã hội trân trọng và chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn, thách thức đang đặt ra với hoạt động nghề luật sư. Người dân khi gặp những vấn đề liên quan đến pháp lý thì địa chỉ tin cậy mỗi khi tìm đến đầu tiên chính là đội ngũ luật sư. Vì vậy, trong quá trình hành nghề, các luật sư luôn cố gắng cung cấp dịch vụ pháp lý một cách chất lượng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng. Với những thành tích đã đạt được cùng với những khó khăn, vướng mắc được đưa ra thảo luận trong Hội nghị, ông Nguyễn Thái Học mong rằng trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Liên đoàn Luật sư cùng toàn thể đội ngũ luật sư sẽ luôn cố gắng quyết tâm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, phát triển toàn diện, đáp ứng được nhu cầu của xã hội, đất nước.

DSC08572

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Cũng tại Hội nghị, Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã đánh giá rất cao các thành tích đã được trong năm 2022 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng toàn thể đội ngũ luật sư. Nổi bật lên đó là việc đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh về nghề luật sư Việt Nam tới xã hội và quốc tế, tích cực nâng cao, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, công tác giải quyết, khiếu nại tố cáo đang dần đi vào nề nếp và đặc biệt là việc nỗ lực trong hoạt động góp ý xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật. Bà Đặng Kim Hoa hy vọng rằng trong các năm tiếp theo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng toàn thể đội ngũ luật sư ngày càng phát triển, đẩy mạnh việc truyền thông về nghề luật sư để giúp các luật sư nhận thức được đầy đủ trách nhiệm, vai trò của luật sư trong hoạt động hành nghề, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

Trên cơ sở thảo luận và kết quả biểu quyết tại phiên họp, Hội đồng Luật sư toàn quốc đã thông qua Nghị quyết của phiên họp với các nội dung nêu trên.

gio tay 1 – Da sua

gio tay 2 – Da sua

Các Đại biểu thông qua Nghị quyết phiên họp

Phát biểu kết luận Hội nghị, LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh tóm tắt nội dung chính của Phiên họp với nhiều kết quả đáng ghi nhận, từ đó, tạo tiền đề cho sự phát triển chung của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và toàn thể đội ngũ luật sư trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ III. LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh quán triệt các ý kiến chỉ đạo của Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Cục Bổ trợ tư pháp đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời yêu cầu các Đoàn Luật sư địa phương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên đoàn kịp thời triển khai các nhiệm vụ của năm 2023 đã đề ra, xứng đáng với niềm tin của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân trong xã hội đồng. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh gửi lời cảm ơn đến các các Luật sư trong Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn đã nỗ lực cống hiến, đóng góp cho hoạt động nghề luật sư cùng sự phát triển chung của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian vừa qua.

DSC08660 – Da sua

LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị.

Nhân dịp đầu xuân năm Quý Mão 2023, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể đội ngũ luật sư cùng đại diện các Cơ quan, ban, ngành đến dự một năm mới an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thắng lợi và thành công.

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2022 và triển khai công tác hoạt động năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp.