Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 24,26/11/2022

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (LTC) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào ngày 24,26 tháng 11 năm 2022, với thông tin cụ thể như văn bản dưới đây.