Phê chuẩn kết quả Đại hội Luật sư lần thứ VIII nhiệm kỳ VIII 2024 – 2029 của Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ngày 05/7/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành Quyết định số 1830/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả Đại hội Luật sư lần thứ VIII Nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế.

1231

Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo đó, UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng kỷ luật; phê chuẩn Nghị quyết Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế, Nghị quyết thông qua nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế được Đại hội thông qua ngày 14/6/2024.

Trước đó, trong 2 ngày 13 và 14/6/2024, Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã bầu ra Ban Chủ nhiệm gồm 5 Luật sư: Nguyễn Văn Phước, Lê Thị Trà My, Bùi Quốc Hiệp, Nguyễn Thản, Lê Văn Lập; bầu Hội đồng Khen thưởng – kỷ luật gồm 3 Luật sư: Trần Công Tư, Hoàng Kiến An, Hồ Thị Hoàng Oanh; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc.

Luật sư Nguyễn Văn Phước được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế.