THÔNG BÁO Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra; Các công tác khác của Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2023

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [2.26 MB]

DANH SÁCH PHÍA BẮC.

DANH SÁCH PHÍA NAM.