THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 06,07,12,14,28/07/2024

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (LTC) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào ngày 06,07,12,14,28 tháng 07 năm 2024, với thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 06/07/2024 (Thứ bảy)

+ Chuyên đề: Kỹ năng giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Hồng Phong – Nguyên Phó Chánh án Tòa án cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 06/07/2024.

+ Hình thức học: Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Đề nghị các học viên hoàn thành đăng ký trước 15h ngày 05/07/2024. Ban tổ chức sẽ gửi đường link và tài liệu vào email cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 05/07/2024).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 06/07/2024.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng vui lòng hoàn thiện các thông tin đăng ký tham dự có trong đường dẫn dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1w4_Ic75e3YdNPnJptXN86kTo2YepOAmKkudTm1CMgWM/edit

2. Khóa bồi dưỡng ngày 07/07/2024 (Chủ nhật)

+ Chuyên đề: Bảo đảm đầu tư theo pháp luật về đầu tư của Việt Nam và một số vấn đề thực tiễn.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Bà Vũ Thị Châu Quỳnh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 ngày 07/07/2024.

+ Hình thức học: Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Đề nghị các học viên hoàn thành đăng ký trước 15h ngày 06/07/2024. Ban tổ chức sẽ gửi đường link và tài liệu vào email cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 06/07/2024).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 07/07/2024.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng vui lòng hoàn thiện các thông tin đăng ký tham dự có trong đường dẫn dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1kv7fpu6q5ZwuYhY3n73Pzrpi0RjQr8XbNQZsHLirl68/edit

3. Khóa bồi dưỡng ngày 12/07/2024 (Thứ sáu)

+ Chuyên đề: Thẩm định pháp lý và các vấn đề liên quan khi đầu tư dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Các nội dung cụ thể:

  • Thẩm định pháp lý và qui trình bán chào cổ phần;
  • Cấu trúc cho vay và các vấn đề liên quan.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Các luật sư thuộc công ty luật A&O Shearman:

  • Luật sư Trần Anh Đức;
  • Luật sư Adam Moncrieff (trình bày tiếng Anh và lược dịch sang tiếng Việt);
  • Luật sư Huỳnh Lê Hải Thủy;
  • Luật sư Châu Kim Phượng;
  • Luật sư Hồ Khuê.

+ Thời gian: Chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 12/07/2024.

+ Hình thức học: Kết hợp tổ chức trực tiếp và trực tuyến theo các thông tin sau:

  • Tổ chức trực tiếp tại địa điểm: Phòng Apricot, Tầng 10, Sài Gòn Hotel, số 41-47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Đề nghị các học viên hoàn thành đăng ký trước 15h ngày 11/07/2024. Ban tổ chức sẽ gửi tài liệu vào email cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 11/07/2024).
  • Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting ((Đề nghị các học viên hoàn thành đăng ký trước 15h ngày 11/07/2024. Ban tổ chức sẽ gửi đường link và tài liệu vào email cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 11/07/2024).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 12/07/2024.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng vui lòng hoàn thiện các thông tin đăng ký tham dự có trong đường dẫn dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1DPkOgcWFGfUZpUOw1byudOjXiNfLz1uboq7ek3ilebo/edit

4. Khóa bồi dưỡng ngày 14/07/2024 (Chủ nhật

+ Chuyên đề: Một số trao đổi về án lệ và áp dụng án lệ về dân sự.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Hồng Hải – Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 ngày 14/07/2024.

+ Hình thức học: Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Đề nghị các học viên hoàn thành đăng ký trước 15h ngày 13/07/2024. Ban tổ chức sẽ gửi đường link và tài liệu vào email cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 13/07/2024).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 14/07/2024.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng vui lòng hoàn thiện các thông tin đăng ký tham dự có trong đường dẫn dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/17VkrSsvO-_890dv0AOu1HOC1L7GtGsYE_ET_R7IX3nM/edit

5. Khóa bồi dưỡng ngày 28/07/2024 (Chủ nhật)

+ Chuyên đề: Vay và trả nợ nước ngoài và giao dịch bảo đảm liên quan.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Mai Phương – Luật sư Điều hành – Công ty Luật TNHH KPMG.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 28/07/2024.

+ Hình thức học: Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Đề nghị các học viên hoàn thành đăng ký trước 15h ngày 27/07/2024. Ban tổ chức sẽ gửi đường link và tài liệu vào email cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 27/07/2024).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 28/07/2024.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng vui lòng hoàn thiện các thông tin đăng ký tham dự có trong đường dẫn dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1oyx_qmcl8gzPc4wMLrFESWEG7BQSf3zdXgAB4iRqO4g/edit

6. Quyền lợi của học viên

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng (file mềm);

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 4 giờ và 8 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp.

7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

+ Học viên tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo.

+ Học viên để màn hình ở chế độ camera có hiển thị kèm theo số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng.

+ Học viên học tập nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy lớp học.

+ Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera và kết xuất file lớp học.

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng, kính đề nghị các học viên liên hệ theo zalo số: 0375.548.155 (Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0973.634.333 (Đ/C Lê Thị Thu Trang) hoặc email ltc@liendoanluatsu.org.vn;

Các luật sư gặp khó khăn có thể xin miễn, giảm 50% – 100% kinh phí khóa học.

Trân trọng kính mời.