THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2023

Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP.HCM trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng do Cơ quan đại diện LĐLSVN tại TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam tổ chức vào tháng 6/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 24/6/2023

Chuyên đề:

i)- “Pháp luật về hợp đồng từ thực tiễn xét xử của Tòa án – Những vướng mắc bất cập và giải pháp” (Buổi sáng);

ii)- “Giải quyết tranh chấp về hợp đồng – Đường lối giải quyết một số tranh chấp về hợp đồng phổ biến” (Buổi chiều).

Giảng viên tham gia giảng dạy: Thẩm phán Phùng Văn Hải – Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng học viên: dự kiến 200 học viên.

Thời gian: Từ 08h00 – 17h00 ngày 24/6/2023 (Thứ bảy).

Kinh phí: 400.000đ/ Học viên (đóng phí bằng hình thức chuyển khoản)

2. Địa điểm: Hội trường A, lầu 6, Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

3. Thông tin và cách thức đăng ký, hạn đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng:

Các Luật sư/cá nhân có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng đăng ký qua email:  [email protected] hoặc [email protected]

4. Thông tin đăng ký gồm:

– Đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng chuyên đề: “Pháp luật về hợp đồng từ thực tiễn xét xử của Tòa án – Những vướng mắc bất cập và giải pháp” tổ chức ngày 24/6/2023 tại TP.HCM.

– Họ và tên:……………, Ngày/tháng/năm sinh:…………

– Số thẻ luật sư:……….., Ngày cấp thẻ:……………., Đoàn Luật sư:…………

– Địa chỉ liên hệ:……………………………………..

– Email:……….. số điện thoại liên lạc:………….. (BTC sẽ liên lạc với học viên tham dự khi có tình huống cần liên hệ).

– Chứng từ (bản chụp đính kèm) đã đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng.

Hạn đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng: Các Luật sư/cá nhân đăng ký và đóng phí tham dự chậm nhất 02 ngày trước ngày tổ chức lớp bồi dưỡng. Tuy nhiên, vì điều kiện tổ chức các lớp bồi dưỡng có giới hạn số lượng học viên đăng ký, nên nếu Ban tổ chức đã nhận đủ học viên sẽ chốt danh sách tham dự khóa bồi dưỡng dù chưa hết hạn.

Thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng xin liên hệ theo số điện thoại: 0904.900.955 (liên hệ giờ hành chính), email: [email protected], [email protected]

5. Thông tin tài khoản đóng phí tham dự:

Ngân hàng:      Eximbank – Chi nhánh Tân Định

Tên tài khoản: Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP.HCM

Số tài khoản:   1400 1485 1016783

(Lưu ý: yêu cầu thông tin tên tài khoản phải ghi đầy đủ giống như trên)

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên Luật sư, số thẻ Luật sư, ngày tổ chức bồi dưỡng. Ví dụ: “LSNGUYENVANA, 12345/LS, 24-6-2023”.

6. Quyn lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Trân trọng thông báo./.