THÔNG BÁO Số báo danh, phòng thi và đường link Khai mạc kỳ kiểm tra kết quả TSHNLS đợt 1 – 2021

963548 a331e349411745568f691253d285a5b8mv2
963548 4e76a19cb3e84e8dad412513b3def2ecmv2

Thông tin chi tiết tại các liên kết dưới đây:

Phòng thi viết phía Bắc                                                 Phòng thi vấn đáp phía Bắc

Phòng thi viết phía Nam                                                Sơ đồ phòng thi viết khu B phía Nam