THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 19/03/2023

Ngày 01/03/2023, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (LTC) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phát hành thông báo mời tham gia khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 19/03/2023, với chuyên đề: Thực tiễn giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán bất động sản” do Ông Phùng Văn Hải – Thẩm phán Trung cấp – Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Tuy nhiên, do Giảng viên có lịch đi công tác đột xuất nên khóa bồi dưỡng trên sẽ được chuyển sang buổi sáng từ 8h-12h ngày 26/03/2023.

Những luật sư, cá nhân đã chuyển khoản phí tham gia khóa học Trung tâm sẽ bảo lưu đến ngày 26/03/2023 hoặc các luật sư, cá nhân nào có nhu cầu lấy lại khoản phí đã đóng xin liên hệ vào email: ltc@liendoanluatsu.org.vn để Trung tâm chuyển hoàn.

Trung tâm rất mong các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư và cá nhân thông cảm về việc thay đổi này và tiếp tục đăng ký, tham gia khoá bồi dưỡng trên.

Trân trọng!