THÔNG BÁO: Về việc tổ chức bình chọn danh hiệu luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu

CÁC BIỂU MẪU BÌNH CHỌN:

* Đề án bình chọn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu

* Quy chế bình chọn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [5.34 MB]