THÔNG BÁO về việc tuyển dụng vị trí tổng thư ký của hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (HCCH)

Theo Thông báo chung số 13 ngày 28/6/2022 của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (HCCH), Ban thư ký của HCCH đang tìm kiếm một luật gia xuất sắc cho vị trí Tổng thư ký kể từ ngày 1/7/2023.

Theo Thỏa thuận chỉ định Tổng thư ký của HCCH (được Hội đồng các vấn đề chung và chính sách (CGAP) thông qua năm 2021), Tổng thư ký chịu trách nhiệm điều hành Ban thư ký của HCCH và thực hiện các chức năng quy định tại Điều 6 Quy chế của HCCH.

Nhiệm vụ của Tổng thư ký

Thực hiện Chương trình làm việc của HCCH và phát triển Kế hoạch chiến lược

1. Thực hiện Chương trình làm việc của HCCH mà CGAP đã quyết định. 2. Chuẩn bị và tổ chức các phiên ngoại giao của HCCH, các phiên họp của Hội đồng, các Ủy ban đặc biệt, Nhóm công tác và Nhóm chuyên gia. 3. Phát triển Kế hoạch chiến lược của tổ chức sau khi tham vấn các thành viên trong khoảng thời gian cách nhau từ ba đến năm năm theo chỉ đạo của CGAP.

Quản trị các nguồn lực của tổ chức

4. Quản lý các nguồn lực con người và tài chính của Tổ chức để đảm bảo hoạt động của Ban thư ký phục vụ các thành viên của HCCH đạt chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất.

5. Khuyến khích làm việc nhóm trong khuôn khổ Ban thư ký và tạo môi trường làm việc an toàn, hài hòa và hiệu quả cho các nhân viên của Ban thư ký, bao gồm giải quyết ngay các tranh chấp có thể phát sinh.

Đại diện cho HCCH

6. Đại diện cho HCCH trong quan hệ với Chính phủ nước chủ nhà (Vương quốc Hà Lan), Chính phủ các quốc gia khác và với các tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ.

Bảo đảm quản trị tốt HCCH

7. Bảo đảm công việc của Ban thư ký được thực hiện phù hợp với Quy chế, các quy tắc và thủ tục của HCCH.

8. Báo cáo cho CGAP việc thực hiện Chương trình làm việc và Kế hoạch chiến lược và báo cáo cho CGAP và Hội đồng đại diện ngoại giao về các vấn đề tài chính.

Tiêu chuẩn

Ứng viên phải có ít nhất 12 năm kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan bao gồm các vị trí quản lý cấp cao cũng như tiêu chuẩn, khả năng và phẩm chất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký như nêu tại mục nhiệm vụ trong thỏa thuận về chỉ định Tổng thư ký, bao gồm:

– Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc của tư pháp quốc tế và công pháp quốc tế bao gồm hiểu biết thấu đáo về việc thi hành các Quy chế và các Công ước trọng tâm của HCCH;

– Kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để quản trị nhân lực và tài lực của một tổ chức như HCCH;

– Năng lực đã được chứng minh trong việc xây dựng quan hệ công tác lành mạnh và hài hòa;

– Các kỹ năng ngoại giao và nhạy cảm chính trị bảo đảm duy trì quan hệ mang tính xây dựng và tin cậy giữa các thành viên HCCH và các tổ chức khác;

– Năng lực đã được chứng minh trong việc tạo sự đồng thuận và đàm phán đi đến kết quả;

– Năng lực đã được chứng minh trong việc xác định và giải quyết các cơ hội và thách thức phát sinh;

– Liêm chính, chuyên nghiệp, có mục tiêu, cởi mở với các ý tưởng, tôn trọng mọi người và năng lực đã được chứng minh để thích nghi với các tình huống và thách thức mới;

– Kinh nghiệm làm việc trong Chính phủ của một thành viên hoặc làm việc với, hoặc trong một tổ chức quốc tế liên Chính phủ là tiêu chuẩn được mong đợi từ ứng viên.

Các ứng viên phải là công dân của một quốc gia thành viên HCCH. Ứng viên phải thông thạo một trong hai ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và có kiến thức để làm việc bằng ngôn ngữ còn lại. Hiểu biết về một ngôn ngữ khác, cụ thể là những ngôn ngữ thông dụng tại khu vực có Văn phòng khu vực của HCCH là tiêu chuẩn được mong đợi từ ứng viên.

Xem xét quy định trong Quy chế của HCCH, vị trí làm việc là tại La Hay, Hà Lan. Vị trí này đòi hỏi di chuyển thường xuyên đến các quốc gia lân cận và các quốc gia ở xa.

Hình thức lựa chọn và thời hạn: Hợp đồng năm (05) năm, có thể gia hạn, yêu cầu giấy khám sức khỏe.

Cấp bậc (khung của các tổ chức hợp tác cho Hà Lan): A7 phụ thuộc vào các kinh nghiệm liên quan. Địa vị thư ký được trao theo Quy chế của HCCH và địa vị ngoại giao cùng với các quyền ưu đãi và miễn trừ theo các thỏa thuận giữa HCCH và Vương quốc Hà Lan.

Hạn cuối nộp đơn: 14/10/2022 (5.00 chiều giờ mùa hè trung tâm châu Âu).

Thời gian dự kiến làm việc: tháng 7 năm 2023.

Hồ sơ: Đơn bằng văn bản, bao gồm Sơ yếu lý lịch, văn bản nêu lý do, mẫu văn bản viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, văn bản khẳng định rõ ràng việc đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên, tên và địa chỉ liên lạc của ba người giới thiệu phù hợp gửi đến địa chỉ [email protected].

Các thông tin chi tiết về quy trình quy định trong Thỏa thuận về chỉ định Tổng thư ký của HCCH.

Đa dạng và toàn diện: Theo Điều 5 Quy chế của HCCH trong chỉ định vị trí Tổng thư ký, việc xem xét các ứng viên cũng xem xét đến sự đa dạng trong vấn đề giới, đại diện khu vực địa lý và kiến thức pháp luật chuyên môn. Hiện nay, nhóm Luật sư ngoại giao của HCCH có quốc tịch của các quốc gia: Thụy Sĩ, Xinh-ga-po, Ca-na-đa, I-ta-li-a và Tây Ban Nha.

Quy trình: Các ứng viên được đưa vào danh sách tuyển chọn rút gọn sẽ được Ủy ban đánh giá gồm 6-10 đại diện của các quốc gia thành viên HCCH, Chủ tịch Ủy ban thường trực Chính phủ Hà Lan về tư pháp quốc tế và Chủ tịch của CGAP mời phỏng vấn. Những ứng viên cuối cùng sẽ được mời tham gia vào quy trình đánh giá nghề nghiệp bên ngoài.

Vui lòng lưu ý rằng theo đoạn 18 của Thỏa thuận, tất cả thành viên của HCCH có quyền tiếp cận với toàn bộ các đơn mà Ban thư ký nhận được thông qua Cổng thông tin bảo mật trên Trang thông tin điện tử của HCCH.

Thông tin chi tiết tại địa chỉ:

https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=863

Lưu ý với các ứng viên Việt Nam:

Các ứng viên Việt Nam có thể:

– Ứng cử độc lập: ứng viên tự gửi hồ sơ trực tiếp đến Ban thư ký HCCH; hoặc

– Ứng viên gửi hồ sơ đến Ban thư ký HCCH kèm theo giới thiệu của Bộ Tư pháp – Cơ quan quốc gia của Việt Nam trong khuôn khổ HCCH: Trường hợp này, trước khi gửi hồ sơ cho HCCH, đề nghị ứng viên gửi hồ sơ đến Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Tầng 2, Tòa nhà CT13B Khu Đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội – SĐT: 0243.7765.685 và qua địa chỉ email: [email protected] chậm nhất là ngày 22/8/2022.