Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III

Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III

1.LS . Do Ngoc Thinh

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

3.LS . Phan Trung Hoai

Luật sư Phan Trung Hoài

4.Ls . Nguyen Thi Quynh Anh

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh

6.LS . Luu Tien Dung

Luật sư Lưu Tiến Dũng

NHN

Luật sư Nguyễn Hải Nam

ngoc

Luật sư Đào Ngọc Chuyền

7.LS . Nguyen Dinh Tho

Luật sư Nguyễn Đình Thơ

8.LS . Truong Trong Nghia

Luật sư Trương Trọng Nghĩa

9.Ls . Nguyen Thi Hong Tham

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Thắm

10. Ls Truong Xuan Tam 2

Luật sư Trương Xuân Tám

11.LS . Tran Tuan Phong

Luật sư Trần Tuấn Phong

luatsunguyenvanhau a3

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

13.LS . Ha Hai 1

Luật sư Hà Hải

14. Ls. Le Hong Nguyen 1

Luật sư Lê Hồng Nguyên

15.LS . Diep Thi Hoai nam

Luật sư Diệp Thị Hoài Nam

16.LS . Tran Minh Tri

Luật sư Trần Minh Trị

17.LS . Tran Van An

Luật sư Trần Văn An

18. Ls. Le Quang Y

Luật sư Lê Quang Y

19. Ls. Le Cao Long

Luật sư Lê Cao Long

20. Ls. Nguyen The Phong

Luật sư Nguyễn Thế Phong

21.Ls . Tran Anh Duc

Luật sư Trần Anh Đức