Tọa đàm ” khó khăn vướng mắc trong hoạt động HLNS : kinh nghiệm thực tiễn , kiến nghị giải pháp “

TỌA ĐÀM “KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG HNLS: KINH NGHIỆM THỰC TIỄN, KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP”

Sáng 22/10/2022, Đoàn Luật sư Thành phố Hải Phòng đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư với chủ đề “Những khó khăn vướng mắc trong hoạt động hành nghề luật sư; kinh nghiệm thực tiễn, kiến nghị, giải pháp”.

0536cb 42ed6af3508e41b6babec8816cfadcb6mv2 1

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Thành phần tham dự Tọa đàm có đại diện Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam là LS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng gồm: Luật sư Dương Văn Thành – Chủ nhiệm cùng 2 Phó Chủ nhiệm là Luật sư Nguyễn Huy Thành, Luật sư Đỗ Thanh Bình cùng các luật sư thành viên của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng.

0536cb a64ee6a595e64606b221b8a5e3575fb2mv2 1

LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch LĐLSVN và đại diện BCN ĐLS Hải Phòng

Hệ thống pháp luật hiện nay ngày càng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng đội ngũ luật sư và nghề luật sư phát triển. Cùng với thể chế pháp lý được nhà nước ban hành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam còn có quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và các quy định nội bộ khác. Các quy định đó góp phần vào tổ chức hoạt động của tổ chức xã hội nghề nghiệp và hoạt động hành nghề luật sư.

0536cb a5fb9d63ff5d4da090242fea8ee083a3mv2 1

LS. Nguyễn Cẩm, nguyên UV BTV Liên đoàn LSVN khóa I, nguyên Chủ nhiệm ĐLS Tp. Hải Phòng

0536cb 4ac0369923b84fb280696a607d4e734amv2 1

Luật sư tham dự phát biểu ý kiến

Tại buổi tọa đàm hôm nay, các luật sư đã nêu ra những khó khăn, hạn chế, bất cập trong hoạt động hành nghề luật sư từ kinh nghiệm hành nghề thực tiễn của cá nhân.

0536cb bcc7f8f683f8470599925ed3256c7632mv2 1

Luật sư tham dự phát biểu ý kiến

Cụ thể:(1)Khó khăn khi làm việc với cơ quan chức năng: Khi tham gia tố tụng, Luật sư sẽ phải tiếp xúc, trao đổi với những người tiến hành tố tụng. Mối quan hệ này là mối quan hệ giữa Luật sư với những người có thẩm quyền của Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án, cụ thể là Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán. Một số vướng mắc thường thấy như: Cơ quan điều tra thông báo bị can từ chối Luật sư; Điều tra viên, Kiểm sát viên chưa thực sự tạo điều kiện cho luật sư hành nghề theo quy định pháp luật. Những vướng mắc, tranh chấp này có thể cản trở không nhỏ đến kết quả tham gia tổ tụng của luật sư; (2)Còn có một số luật sư chưa tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam như việc không đóng đủ phí thành viên theo quy định, cung cấp dịch vụ pháp lý chưa đảm bảo chất lượng cho khách hàng, không thực hiện mặc trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa, ứng xử thiếu chuẩn mực giữa các luật sư đồng nghiệp với nhau dẫn đến mẫu thuân, bất đồng trong quá trình hành nghề.

0536cb 81d6bf5f1dff43af8759bac565d67949mv2 1

LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hải Phòng ghi nhận các ý kiến đóng góp của luật sư tham dự

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hải Phòng đã lắng nghe ý kiến cũng như ghi nhận, đề xuất kiến nghị của các luật sư . Từ đó suy nghĩ phương án tháo gỡ các thắc mắc về những khó khăn cùng đội ngũ luật sư. Có ý kiến cho rằng, các tổ chức hành nghề luật sư cần nâng cao năng lực quản trị và các luật sư cũng cần nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân. Khi năng lực chuyên môn được nâng cao, luật sư sẽ hạn chế những sai sót trong quá thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Luật sư có năng lực thuyết phục, đàm phán tốt sẽ không đặt bản thân vào thế yếu khi ký Hợp đồng với khách hàng. Luật sư có kỹ năng soạn thảo hợp đồng tốt sẽ hạn chế những xung đột, sai phạm với khách hàng. Bên cạnh đó, công tác phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho luật sư cũng cần được chú trọng nhiều hơn. Việc tăng cường phổ biến pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho luật sư thành viên thường xuyên sẽ giúp cho luật sư cập nhật quy định pháp luật mới và vững vàng hơn về kiến thức chuyên môn.

0536cb 23fa457df08640ebbd40b15d38dd2675mv2 1

LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh chia sẻ một số điểm mới trong Điều lệ LĐLSVN

Phát biểu tại buổi tọa đàm, LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ghi nhận những ý kiến đóng góp từ Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hải Phòng cùng các luật sư tham dự, đồng thời chia sẻ một số điểm mới trong Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, khi dất nước tiến hành cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, đội ngũ luật sư đã nỗ lực đóng góp, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, cộng đồng xã hội. Từ đó đã được Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội ghi nhận, từng bước nâng cao vị thế, hình ảnh về nghề luật sư. Mỗi luật sư cần nhận thức đúng và đầy đủ vị trí vai trò của mình, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, phẩm chất chính trị đạo đức, tuân thủ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; hạn chế tối đa các vi phạm, rủi ro trong quá trình hành nghề; tích cực tham gia hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo… để tạo lập niềm tin với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội về khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng, nâng cao vai trò của nghề luật sư trong xã hội. Đoàn Luật sư Hải Phòng cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho các luật sư thành viên, tổ chức hành nghề về Luật luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư cũng như chủ trương, nhiệm vụ về cải cách tư pháp để nâng cao hiểu biết và ý thức về vị trí, vai trò của luật sư trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội, qua đó đóng góp vào sự phát triển của thành phố và của đất nước.

0536cb d8a9ceaf4e1943f6a945175fd9f3e4damv2 1

LS. Dương Văn Thành – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng phát biểu bế mạc buổi tọa đàm

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, thay mặt Ban Chủ nhiệm, Luật sư Dương Văn Thành – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng đã cảm ơn sự quan tâm của đại diện Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đối với Đoàn Luật sư Hải Phòng và mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp với các Ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn triển khai nhiều hoạt động chuyên môn nghề nghiệp cho luật sư để cùng xây dựng đội ngũ luật sư và nghề luật sư phát triển ở Thành phố Hải Phòng và của đất nước.