Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam gặp mặt phóng viên nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 13/6 tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí phía Nam nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập, phóng viên, cộng tác viên và cán bộ nhân viên các cơ quan báo chí.

IMG 7983

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thông tin về những kết quả đạt được trong năm 2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Luật sư Nguyễn Văn Hậu đã thông tin về những kết quả đạt được trong năm 2023 của Liên đoàn, và nhìn lại những kết quả đạt được về công tác phối hợp giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan báo chí, truyền thông trong hoạt động truyền thông về nghề luật sư; những đóng góp của đội ngũ luật sư trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, tính đến 31/12/2023, cả nước có 18.200 Luật sư hoạt động tại 5.400 tổ chức hành nghề luật sư. Trong đó, đội ngũ Luật sư Việt Nam đã tham gia, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực hành nghề như: Tranh tụng ở các vụ án hình sự; dân sự, kinh tế, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác.

Bên cạnh đó, Luật sư Hậu khẳng định, Liên đoàn Luật sư Việt Nam còn thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý do các cơ quan Đảng và Nhà nước giao.

Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, hầu hết các dự thảo luật của các cơ quan Trung ương và cơ quan tư pháp chủ trì hay thẩm định đều được lấy ý kiến đóng góp của Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng nhiều hình thức, như: Đóng góp bằng văn bản, tham dự các cuộc họp, các hội thảo do các cơ quan, Quốc hội, các bộ ngành tổ chức. Trong năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024  Liên đoàn đã đóng góp cho 25 văn bản pháp luật và các văn bản khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.

toa%20dam

Buổi gặp mặt đã diễn ra tọa đàm Luật sư – Nhà báo Dòng chảy thông tin.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với hoạt động bồi dưỡng Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư và học tập, làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề Luật sư.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong gia đoạn mới, cụ thể tham gia đóng góp xây dựng pháp luật để hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề luật sư. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục củng cố bộ máy nhân sự các ủy ban, đơn vị của Liên đoàn sau khi rà soát, đánh giá kết quả trong năm 2023; đưa hoạt động của Liên đoàn vào nề nếp, hiệu quả hơn và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn Luật sư tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội theo nhiệm kỳ của các Đoàn Luật sư, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ luật sư; đề xuất làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng để phối hợp hỗ trợ hoạt động hành nghề luật sư.Tiếp tục củng cố và mở rộng các quan hệ quốc tế, tạo cơ hội cho đội ngũ luật sư giao lưu, trao đổi và học tập với luật sư quốc tế; phối hợp với Bộ Tư pháp ký kết Đề án đào tạo bồi dưỡng luật sư hội nhập quốc tế theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức Lễ bình chọn, vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 6 Điều 65 Luật Luật sư, bao gồm “Tổ chức hành nghề Luật sư tiêu biểu”, “Luật sư tiêu biểu” và “Luật sư vì cộng đồng”.

hinh%20luu%20niem

Phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí chụp hình lưu niệm.

Triển khai hoạt động chuyển đổi số của Liên đoàn và các Đoàn Luật sư theo Đề án được Ban Thường vụ Liên đoàn phê duyệt để từng bước bắt nhịp với quá trình chuyển đổi số chung của nhà nước và xã hội. Đôn đốc và phối hợp với các Đoàn Luật sư để thực hiện việc thu, nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để quảng bá về Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nghề Luật sư ở Việt Nam, tăng cường phối hợp giữa Cơ quan truyền thông của Liên đoàn với các ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn và với hoạt động hành nghề của đội ngũ Luật sư. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó.

Tại buổi gặp mặt, các các phóng viên đánh giá cao việc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư đã tạo điều kiện cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý cho các phóng viên nhằm phục vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin về hoạt động của giới Luật sư.

Bên cạnh đó, các phóng viên theo dõi mảng pháp luật mong muốn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp kịp thời thông tin cho cơ quan báo chí để thông tin về Luật sư, về công tác hành nghề Luật sư đến với công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác.