Bài phát biểu của luật sư Đỗ Ngọc Thịnh tại Đại hội nhiệm kỳ VII Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Tại Đại hội nhiệm kỳ VII Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, luật sư, tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu.

963548 6858037841284c5fa29df0d63a264aacmv2

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

– Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

– Kính thưa đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

– Kính thưa đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh;

– Kính thưa các đồng chí đại diện cho các cơ quan ban ngành của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh;

– Thưa các quý đồng nghiệp Luật sư cùng các quý vị đại biểu.

Hôm nay, trong niềm vui chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI và niềm vui kiểm soát cơ bản dịch Covid-19 lần thứ 2, tại thành phố mang tên Bác, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VII (2020-2025). Đây là Đoàn Luật sư thứ 62 trong số 63 Đoàn Luật sư trong cả nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Tôi rất vinh dự thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn và Hội đồng Luật sư toàn quốc tham dự và phát biểu chúc mừng Đại hội, xin gửi lời chào tới các đồng nghiệp luật sư TP. Hồ Chí Minh, chúc mừng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng KT, KL nhiệm kỳ VII Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quí vị đại biểu và các luật sư đồng nghiệp!

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh là một trong những Đoàn Luật sư được thành lập sớm trong cả nước, sau khi Pháp lệnh Tổ chức luật sư 1987 được ban hành. Qua 06 kỳ Đại hội nhiệm kỳ, Đoàn Luật sư luôn là một trong những ngọn cờ đầu về phát triển số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư. Những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – kỷ luật, các cơ quan đơn vị trực thuộc Đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư TP. Hồ Chí Minh. Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao về những kết quả đạt được và ghi nhận sự đóng góp của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh vào sự phát triển nghề luật sư ở Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu bản Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ VI và phương hướng công tác nhiệm kỳ VII của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, tôi có một số ý kiến như sau:

1. Số lượng luật sư của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đang phát triển nhanh nhất trong cả nước, tính đến ngày 15/10/2020 số thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã lên tới 6154 luật sư [1], tăng hơn nhiệm kỳ trước là 2462 luật sư [2]. Chất lượng đội ngũ luật sư từng bước được nâng lên thông qua việc sử dụng dịch vụ pháp lý của khách hàng, của cộng đồng xã hội và khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng của đội ngũ luật sư.

2. Tổ chức bộ máy nhân sự của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh bao gồm: Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – kỷ luật, các cơ quan đơn vị trực thuộc Đoàn Luật sư luôn được củng cố và đoàn kết đã cùng nhau góp sức, xây dựng ngôi nhà chung Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, đã tạo nên sức mạnh và uy tín của Đoàn Luật sư, của đội ngũ luật sư với chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hoạt động của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã bao quát toàn diện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức xã hội nghề nghiệp được Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định. Từ việc bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến luật sư; đào tạo, bồi dưỡng luật sư; khen thưởng, kỷ luật luật sư; trợ giúp pháp lý và nhiều hoạt động phong trào, hoạt động từ thiện mang tính chất xã hội khác của Đoàn Luật sư, đó là những kết quả rất đáng ghi nhận.

4. Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh luôn tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, chính quyền Thành phố giao phó như việc đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, đóng góp vào cải cách tư pháp của TP. Hồ Chí Minh và trên địa bàn cả nước. Các luật sư đã nghiêm túc tham gia vào các vụ án chỉ định theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhiều luật sư có uy tín của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã tham gia bào chữa nhiều vụ án lớn trong mấy năm vừa qua, không chỉ ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trong toàn quốc. Qua đó, thấy được trách nhiệm và uy tín của đội ngũ luật sư TP. Hồ Chí Minh trong việc đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp của đất nước.

5. Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác tự quản, thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý do Đảng, chính quyền giao phó, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, kỷ luật luật sư, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng luật sư, qua đó, cũng đã góp phần vào việc xây dựng nghề luật sư và sự phát triển vững mạnh của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong hơn 10 năm vừa qua.

Về những khó khăn, tồn tại của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh được nêu trong báo cáo, chúng tôi cho rằng đó cũng là những khó khăn, tồn tại của nhiều Đoàn Luật sư trong cả nước, như trụ sở làm việc của Đoàn Luật sư chưa được Thành phố giao cho quyền sử dụng chính thức mà vẫn phải mượn của chính quyền Thành phố; công tác quản lý luật sư có nhiều diễn biến phức tạp, do số lượng luật sư ngày một phát triển đông hơn… Thường trực Liên đoàn chia sẻ với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh về những vấn đề nêu trên.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thông qua diễn đàn Đại hội nhiệm kỳ VII của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh lần này, để góp thêm vào phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tôi nêu thêm một số nội dung sau:

1. Để Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển vững mạnh thì tập thể Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – kỷ luật cần tiếp tục củng cố khối đoàn kết, thống nhất để có thể cùng chung tay góp sức gánh vác nhiệm vụ chung của Đoàn Luật sư. Mỗi luật sư sẽ là một tấm gương tiêu biểu để có thể quy tụ, gắn kết các luật sư và đội ngũ luật sư trong hoạt động của Đoàn. Sức mạnh của Đoàn Luật sư trước tiên phải bắt đầu từ sức mạnh đoàn kết của tập thể Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng – kỷ luật. Mỗi luật sư cần sẵn sàng cống hiến ở mức độ cao nhất cho sự nghiệp của Đoàn Luật sư và nghề luật sư.

2. Đoàn Luật sư cần khơi dậy được niềm tự tôn, tự trọng của mỗi luật sư và của cả đội ngũ luật sư để mỗi luật sư thấy được niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ luật sư của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi luật sư cũng cần ý thức được trách nhiệm trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cho khách hàng và luôn thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng, phụng sự công lý. Mỗi luật sư cũng sẽ là một tấm gương trong việc tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng vượt qua khó khăn để làm trọn bổn phận của mình trong việc hỗ trợ pháp lý cho khách hàng.

Nghề luật sư là một nghề cao quý được xã hội tôn vinh. Đúng là như vậy, nhưng mỗi luật sư và cả đội ngũ luật sư chỉ có thể nhận được danh hiệu đó khi luật sư có khả năng vượt qua khó khăn, làm trọn bổn phận của mình khi thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, luôn có trách nhiệm với cộng đồng xã hội và phải nhận được sự tin cậy của nhân dân.

Mỗi luật sư cũng cần ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng Đoàn Luật sư, sẵn sàng tham gia đóng góp vào những hoạt động chung của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

3. Sự phát triển của Đoàn Luật sư và nghề luật sư ở TP. Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua là sự nỗ lực phấn đấu của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng KTKL và của đội ngũ luật sư TP Hồ Chí Minh, nhưng một trong các yếu tố hết sức quan trọng cùng góp phần làm cho Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh có những bước tiến vững chắc, đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp của các cơ quan ban ngành TP. Hồ Chí Minh. Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền Thành phố mà Đoàn Luật sư đã phát triển vững chắc, đúng hướng, đội ngũ luật sư và nghề luật sư có cơ hội phát triển nhanh chóng, vượt bậc như ngày hôm nay. Thực tiễn cho thấy, có rất nhiều vấn đề khó, phức tạp của tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư luôn nhận được sự lãnh đạo kịp thời của Thành ủy, UBND Thành phố nên Đoàn Luật sư đã phát triển đúng hướng.

Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền và các cơ quan ban ngành TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ, phối hợp, động viên và đồng hành với Đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư Thành phố. Chúng tôi cũng nhận thức là đội ngũ luật sư TP. Hồ Chí Minh và đội ngũ luật sư cả nước cần tiếp tục làm tròn bổn phận với trách nhiệm nghề nghiệp của mình để đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở TP. Hồ Chí Minh và trên cả nước.

Kính thưa các vị khách quý, các quý đồng nghiệp luật sư!

Trong năm 2020, sau khi Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thành công, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III. Qua 02 nhiệm kỳ vừa qua, từ năm 2009 đến nay, có thể khẳng định và ghi nhận những đóng góp của Đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư TP. Hồ Chí Minh vào sự phát triển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thông qua diễn đàn quan trọng này, chúng tôi thông tin đến Đại hội và đội ngũ luật sư biết được về một số công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III sẽ được tổ chức vào quý I/2021 hoặc đầu quý II/2020 (phụ thuộc vào thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)

2. Số lượng đại biểu sẽ tham dự Đại hội khoảng 550, trong đó Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh có số đại biểu tham dự Đại hội khoảng 150 luật sư.

3. Ban Tổ chức Đại hội có mời Đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và động viên đội ngũ luật sư.

4. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Liên đoàn và Hội đồng Luật sư toàn quốc sẽ lấy ý kiến từ các Đoàn Luật sư. Trên cơ sở đó, sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.

5. Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III đang được tiến hành khẩn trương theo đúng quy định. Thường trực Liên đoàn đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư TP. Hồ Chí Minh sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm để Đại hội tổ chức thành công. Qua diễn đàn quan trọng này, Thường trực Liên đoàn cảm ơn sự hỗ trợ quan tâm của các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh về công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Để xây dựng nghề luật sư phát triển vững mạnh, ở nhiều nước trên thế giới họ cũng phải mất từ năm bảy chục năm cho tới trăm năm. Ở Việt Nam, nghề luật sư mới có cơ hội phát triển kể từ khi công cuộc đổi mới đất nước được Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986. Nhưng nghề luật sư mới thực sự khởi sắc kể từ khi có Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong mấy chục năm vừa qua, đội ngũ luật sư và nghề luật sư đang từng bước phát triển vững mạnh. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL ngày 10/10/1945 về Tổ chức đoàn thể luật sư, nghề luật sư ở Việt Nam sẽ thăng hoa và phát triển vững mạnh để đóng góp thực sự, hiệu quả vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Việc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VII Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III sẽ là những tiền đề và nền tảng rất quan trọng cho xây dựng nghề luật sư phát triển vững chắc vào những năm tới. Đội ngũ luật sư Việt Nam luôn có những khát vọng và mong muốn là sẽ được cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng nước nhà để góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở thành một nước có nền tư pháp dân chủ, văn minh, công bằng, tiên tiến. Đất nước ta sẽ đàng hoàng, to đẹp, sánh vai cùng các cường quốc năm châu (như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói).

Xin được kết thúc bài phát biểu tại đây và xin được gửi tới các vị khách quý, các quý luật sư đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và an lành.

Trân trọng cảm ơn./.

———————————————————-

[1] Số liệu tính đến ngày 15/10./2020 (Theo dữ liệu quản lý luật sư của LĐLSVN)

2 Số lượng luật sư tính đến ngày 13/10/2014 của ĐLS TP. HCM là 3692 luật sư (Theo dữ liệu quản lý luật sư của LĐLSVN)