THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

    Ngày 03/2/2023, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được kế hoạch số 676/KH-MTTW-BTT của Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiên nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng nhận được Công văn số 95/BTTP-CC, TPL của Cục bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

    Thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên, Thường trực liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai ngay việc lấy ý kiên đóng góp của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tổng hợp và gửi ý kiến về Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề Liên đoàn tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền.

    Ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai của các Đoàn Luật sư, các luật sư đề nghị gửi về Liên đoàn Luật sư Việt nam trước ngày 22/2/2023, theo địa chỉ: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tầng 1-2 Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường võ Chí Công, Quận Tây Hồ, Hà Nội; và theo địa chỉ Email: vanphong@liendoanluatsu.org.vn để Liên đoàn tổng hợp gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng tiến độ yêu cầu.

Nội dung thực hiện chi tiết theo văn bản dưới đây:

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [497.67 KB]