Đoàn Luật sư Thừa Thiên Huế tuyên truyền pháp luật và tư vấn lưu động năm 2022

TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(V/v tuyên truyền pháp luật và tư vấn lưu động năm 2022)

Ngày 18/3/2022 Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Hội Nông dân Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng hòa giải ở cơ sở và tổ chức buổi tư vấn lưu động cho cán bộ, Nhân Dân tại địa bàn Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động này nhằm thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 04/6/2029 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Quyết định số 428/2019/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022.

Vai trò quan trọng của công tác hoà giải là góp phần dập tắt ngay những mâu thuẫn từ lúc manh nha, hoà giải để những va chạm, xích mích trong Nhân Dântrở lại bình thường, để việc tranh chấp nhỏ không trở thành việc lớn và như vậy, có thể phòng ngừa không để xảy ra vi phạm pháp luật dẫn tới tội phạm. Vì thế, Quyết định 428/QĐ-TTg đã chỉ rõ: “Coi trọng vai trò hoà giải của chính quyền kết hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở”. Thông qua Hội nghị Tập huấn Kỹ năng hoà giải ở cơ sở giúp cho các Hòa giải viên tại các tổ chức hội ở địa phương nhanh chóng hình thành những kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết ngay, kịp thời những vi phạm hoặc tranh chấp nhỏ trong nhân dân, không để việc nhỏ biến thành việc lớn, việc đơn giản thành việc phức tạp, ngăn ngừa mần mống phát sinh tội phạm hình sự và tranh chấp phức tạp về dân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Từ đó, góp phần tăng cường, phát huy truyền thống đoàn kết, đạo đức dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá ở cơ sở, đồng thời góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện trong nhân dân gây lãng phí thời gian, công sức, tiền của của cán bộ, nhân dân cũng như của cơ quan Nhà nước. Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế còn tổ chức một đoàn tư vấn lưu động gần 20 Luật sư để tư vấn giải quyết trực tiếp các nhu cầu của cán bộ, Nhân Dân góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước xây dựng thói quen, ý thức công dân: Sống và làm việc theo pháp luật. Đây là hoạt động thường niên của Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế với sự phối hợp, hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang lan rộng và diễn biến phức tạp nhưng đoàn công tác vẫn đảm bảo nguyên tắc 5K và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra.

Một số hình ảnh về hoạt động tư vấn pháp luật của đoàn
963548 5debf66392494a6ebc63e2551eeea6a0mv2
963548 edf7c915bf8344848cf1ac0ccbf724d8mv2
963548 b9cca2ab0d40415eab7e6cf5202c8820mv2
963548 67da92ec71894f4c8163aeba62cf214bmv2
963548 62e2d2666ffb4007a6931e47f70afe0dmv2
963548 9488b4b305e34ccda0f087d52b46a943mv2
963548 d40d3a1e286345b6aa60457a70b2d41cmv2
963548 686cc952598e467db784a96a7b4de9e1mv2

Văn phòng Đoàn Luật sư

đưa tin và hình ảnh