Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư

963548 9ca304a8b79a48faa0b0b3689c92d3f2mv2

Ngày 14/6/2020, Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam phối hợp với CLB Luật sư thương mại quốc tế (VBLC) tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư cho hơn 100 luật sư của các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên và luật sư thành viên của CLB luật sư thương mại quốc tế tại Trung tâm hội nghị quốc tế – khu du lịch Tam Chúc,thị trấn Ba Sao,huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

963548 574bb85b8c9046acabbc5b5f5b634b1dmv2
963548 f494d91233614a16918de82e8dbab30cmv2

Các luật sư đã được Tiến sỹ, Luật sư Phan Trung Hoài – Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự (theo tinh thần mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015). Trong đó tập trung nhấn mạnh một số nội dung chính về: Nhận thức về các nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc bảo đảm quyền tự bào chữa, nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm; Nhận thức của luật sư về vai trò trách nhiệm của mình; những điểm mới về chế định bào chữa và bảo vệ quyền lợi; cách tiếp cận và nghiên cứu hồ sơ vụ án; kinh nghiệm xây dựng kế hoạch thẩm vấn và tranh tụng.

963548 e46a11330d7847f7be985970652c9ec6mv2

Đại diện cho CLB luật sư thương mại quốc tế, Luật sư Trần Tuấn Phong thành viên Ban chủ nhiệm CLB truyền đạt chuyên đề: “Thu hút đầu tư nước ngoài và các thủ tục cấp phép đầu tư tại địa phương” .

963548 3522b68e906746f4a3a412e8ff2e12e8mv2

Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng , các luật sư được trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia các vụ án hình sự; đề xuất những giải pháp để nâng cao hoạt động, vai trò của luật sư trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

963548 0ec93483c8aa40128ea6f5f47759efc0mv2

Bế mạc lớp bồi dưỡng, luật sư Nguyễn Huỳnh Long, chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam, đơn vị đăng cai tổ chức chương trình bồi dưỡng đại diện cho các luật sư tham gia bồi dưỡng cảm ơn luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Trần Tuấn Phong đã tham gia chương trình; cảm ơn CLB luật sư thương mại quốc tế (VBLC) đã hỗ trợ phối hợp tổ chức thành công chương trình, các luật sư tham gia chương trình được CLB luật sư Thương mại quốc tế cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tương đương với 8 giờ bồi dưỡng theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư.

(Tin và ảnh của Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam)