Góp ý cho Dự thảo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Kính gửi: Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 4/5/2022, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được công văn số 58/TANDTC-PC ngày 29/4/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc góp ý dự thảo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Liên đoàn, Văn phòng Liên đoàn kính gửi các Đoàn Luật sư công văn trên để các Đoàn Luật sư được biết và cho ý kiến góp ý.

Ý kiến góp ý của các Đoàn Luật sư xin gửi về Văn phòng Liên đoàn trước ngày 09/5/2022 để Văn phòng tổng hợp và trình Lãnh đạo Liên đoàn gửi TANDTC.

Trân trọng.

Công văn số 58/TANDTC-PC