Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III

Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III

dongocthinh

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

phan trung hoai

Luật sư Phan Trung Hoài

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

ls1

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

tiendung

Luật sư Lưu Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Web LDLS

Luật sư Nguyễn Hải Nam

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

ngoc

Luật sư Đào Ngọc Chuyền

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam