Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật

  • Loại văn bản: Quyết định
  • Số hiệu văn bản: 50/QĐ-HĐLSTQ
  • Ngày ban hành: 07/03/2023
  • Cơ quan ban hành: HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC
  • TẢI VỀ QD-50_0001.pdf

Hội đồng Luật sư toàn quốc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa ban hành Quyết định 50/QĐ-HĐLSTQ ngày 08/3/2023 về Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật. Quyết định 50/QĐ-HĐLSTQ này thay thế cho Quyết định số 203/QĐ-HĐLSTQ ngày 19/12/2019 của Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [22.83 MB]