Quy chế giám sát tổ chức và hoạt động luật sư

  • Loại văn bản: Quy chế
  • Số hiệu văn bản: 170/QĐ-HĐLSTQ
  • Ngày ban hành: 06/09/2022
  • Cơ quan ban hành: HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [5.75 MB]