Luật sư có sứ mệnh xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Sứ mệnh của Luật sư được quy định tại Quy tắc 1 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam. Trong đó, quy định nêu rõ người Luật sư có sứ mệnh xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

633cf635cddaa

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Luật sư có sứ mệnh bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, bảo vệ sự độc lập của tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Luật sư tham gia tư vấn pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân của Đảng, Nhà nước là một ví dụ về việc thực hiện sứ mệnh xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của người Luật sư.

Luật sư TRẦN VĂN AN

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Trưởng Ban Đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang