Luật sư có trách nhiệm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

Hiện nay, Tòa án đang giải quyết vụ án ly hôn của tôi với chồng. Tôi muốn thuê Luật sư để bảo vệ cho mình, nhưng chồng tôi là người làm ăn, quen biết rộng, có nhiều mối quan hệ xã hội. Tôi lo ngại chồng tôi sẽ tác động đến Luật sư của tôi dẫn đến việc Luật sư sẽ thiếu nhiệt tình, trách nhiệm khi bảo vệ cho mình. Vậy pháp luật hiện hành có quy định nào buộc Luật sư phải tận tâm, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích cho tôi hay không? Bạn đọc M.L. hỏi.

633a472d49b27

Ảnh minh họa

Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng là trách nhiệm, nghĩa vụ người Luật sư. Quy tắc 5 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam quy định:

“Luật sư có nghĩa vụ tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo quy định của pháp luật và Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam”.

Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng không những là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là sứ mệnh của Luật sư với khách hàng. Tại Quy tắc 1 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam quy định rõ:

“Luật sư có sứ mệnh bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, bảo vệ sự độc lập của tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Luật sư có sứ mệnh bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cơ quan. Vì vậy, khi cá nhân, tổ chức, cơ quan đó là khách hàng của Luật sư thì đây vừa là sứ mệnh và là nghĩa vụ, trách nhiệm của người Luật sư.

Luật sư TRẦN VĂN AN

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Trưởng Ban Đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang