Luật sư hướng dẫn không được đòi tiền, lợi ích khác từ người tập sự hành nghề Luật sư

Hiện nay, tôi chuẩn bị đi tập sự hành nghề Luật sư nhưng tôi rất lo lắng về việc mình không có tiền để trả cho Luật sư hướng dẫn. Vậy, theo quy định hiện hành, người tập sự hành nghề Luật sư có phải trả tiền cho Luật sư hướng dẫn hay không? Bạn đọc Q.A. hỏi.

633a95dd6ccaf

Ảnh minh họa.

Theo quy định của pháp luật khi tham gia tập sự hành nghề Luật sư người tập sự có thể phải đóng góp một số khoản phí cho Đoàn Luật sư. Khoản phí này do các Đoàn quy định trong Nội quy nhưng không vượt quá mức cao nhất do Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành.

Đối với tổ chức hành nghề Luật sư, người tập sự có thể sẽ phải thanh toán một khoản tiền cụ thể theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề. Tuy nhiên, cũng có trường hợp được tổ chức hành nghề hỗ trợ, trả một phần chi phí trong khoảng thời gian tập sự. Đây là quy định và thỏa thuận riêng của mỗi tổ chức hành nghề với người tập sự.

Hiện không có quy định người tập sự hành nghề Luật sư phải trả tiền trực tiếp cho Luật sư hướng dẫn. Nội dung này được Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam hướng dẫn cụ thể tại Quy tắc 24 về quan hệ với người tập sự hành nghề Luật sư như sau:

“24.1. Luật sư hướng dẫn phải tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm, đối xử tôn trọng với người tập sự hành nghề Luật sư.

24.2. Luật sư hướng dẫn không được làm những việc sau đây:

24.2.2. Đòi hỏi tiền bạc, lợi ích khác từ người tập sự hành nghề Luật sư”.

Luật sư TRẦN VĂN AN

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Trưởng Ban Đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang