Luật sư không được phép cung cấp dịch vụ cho các khách hàng có quyền lợi đối lập nhau

Khi tham gia đối chất tại Tòa án, tôi nhận ra Luật sư tham gia bảo vệ cho người khởi kiện tôi là người trước đây đã bảo vệ cho tôi trong một vụ án khác. Vậy, trong trường hợp này, tôi có được yêu cầu Luật sư đó phải chấm dứt việc bảo vệ cho người đang kiện tôi hay không, vì trước đây tôi cũng đã trình bày về vụ việc này với Luật sư và cũng đã nhờ Luật sư tư vấn, chuẩn bị cho một số giấy tờ, tài liệu pháp lý trong vụ kiện này? Bạn đọc P.O. hỏi.

633a4b4cd6618

Ảnh minh họa

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam quy định buộc Luật sư phải từ chối tiếp nhận vụ việc hoặc từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc trong các trường hợp có xung đột về lợi ích.

Trong trường hợp này người Luật sư trước đó đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho bạn trong một vụ việc khác. Đồng thời Luật sư đã tư vấn, chuẩn bị cho một số giấy tờ, tài liệu pháp lý trong vụ kiện này cho bạn. Do vậy, mặc dù hiện nay giữa bạn và Luật sư đó không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý để bảo vệ cho bạn nhưng trên thực tế Luật sư đã tư vấn, hỗ trợ bạn về thủ tục, giấy tờ, tài liệu (kể cả là không thu tiền) tức là đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho bạn trong vụ việc hiện nay.

Tại Mục 15.3 Quy tắc 15 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam quy định:

“15.3. Luật sư phải từ chối tiếp nhận vụ việc hoặc từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc trong các trường hợp sau đây:

15.3.1. Vụ việc trong đó các khách hàng có quyền lợi đối lập nhau”.

Trường hợp này người Luật sư phải chủ động từ chối tiếp nhận bảo vệ cho người khởi kiện bạn ngay từ khi khách hàng đề nghị Luật sư đó tham gia bảo vệ. Còn nếu vì lý do quên không phát hiện ra thì khi bạn có yêu cầu, người Luật sư đó phải chấm dứt việc bảo vệ cho người khởi kiện bạn.

 

Luật sư TRẦN VĂN AN

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Trưởng Ban Đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang