Nghị quyết số 08/NQ-BTV ngày 26/04/2016 của Ban Thường vụ LĐLSVN phiên họp lần thứ IX nhiệm kỳ II

  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Số hiệu văn bản: 08/NQ-BTV
  • Ngày ban hành: 26/04/2016
  • Cơ quan ban hành: Ban Thường Vụ
  • TẢI VỀ Nghi-quyet-so-08NQ-BTV-ngay-26042016-cua-Ban-Thuong-vu-LDLSVN-phien-hop-lan-thu-IX-nhiem-ky-II.pdf
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới