Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

  • Loại văn bản: Quy chế
  • Số hiệu văn bản: 37/QĐ-BTV
  • Ngày ban hành: 04/02/2016
  • Cơ quan ban hành: Ban Thường Vụ
  • TẢI VỀ Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Co-quan-dai-dien-Lien-doan-Luat-su-Viet-Nam-tai-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh.doc