Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam

  • Loại văn bản: Quy chế
  • Số hiệu văn bản: 34/QĐ-BTV
  • Ngày ban hành: 03/02/2016
  • Cơ quan ban hành: Ban Thường Vụ
  • TẢI VỀ Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-Boi-duong-nghiep-vu-Luat-su-Viet-Nam.doc