Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam

  • Loại văn bản: Quy chế
  • Số hiệu văn bản: 35/QĐ-BTV
  • Ngày ban hành: 03/02/2016
  • Cơ quan ban hành: Ban Thường Vụ
  • TẢI VỀ Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Trung-tam-tu-van-phap-luat-Lien-doan-Luat-su-Viet-Nam.doc