Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý

  • Loại văn bản: Quy chế
  • Số hiệu văn bản: 38/QĐ-BTV
  • Ngày ban hành: 03/02/2016
  • Cơ quan ban hành: Ban Thường Vụ
  • TẢI VỀ Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-Uy-ban-Xay-dung-phap-luat-va-tro-giup-phap-ly.doc