THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Luật sư tháng 07/2022

IÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ luật sư tháng 07/2022

 

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Trung tâm) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào tháng 07 năm 2022, với thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng chuyên sâu ngày 09/07/2022 (Thứ Bảy)

+ Chuyên đề: Kỹ năng tư vấn và đàm phán giao dịch vay vốn quốc tế và một số biện pháp bảo đảm.

+ Người hướng dẫn chuyên đề:

– Luật sư Trần Anh Đức – Công ty Luật TNHH Allen & Overy (Việt Nam), Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam và các luật sư đồng nghiệp: luật sư thành viên quản lý Adam Moncrieff, luật sư Huỳnh Lê Hải Thủy và luật sư Trần Sơn Minh.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 09/07/2022

+ Hình thức học: Kết hợp tổ chức trực tiếp và tổ chức trực tuyến theo thông tin sau:

– Tổ chức trực tiếp tại địa điểm: Hotel Continental Sai Gon, Số 123-134 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh .

– Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting. (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 08/07/2022).

+ Kinh phí: 500.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 09/07/2022.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 10/07/2022 (Chủ Nhật)

+ Chuyên đề: Pháp luật sở hữu trí tuệ và thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Lê Quang Vinh – Giám đốc Công ty sở hữu trí tuệ Bross Cộng sự (Bross & Partners).

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 10/07/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 09/07/2022).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 10/07/2022.

3. Khóa bồi dưỡng ngày 16/07/2022 (Thứ Bảy)

+ Chuyên đề và giảng viên:

– Buổi sáng: Quy định Luật Doanh nghiệp liên quan đến tranh chấp cổ đông do Ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương trình bày;

– Buổi chiều: Trách nhiệm pháp lý của người quản lý doanh nghiệp do Luật sư Trương Thanh Đức – Chủ tịch Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội trình bày.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 16/7/2022.

+ Hình thức học:

* Buổi sáng: Kết hợp tổ chức trực tiếp và trực tuyến theo thông tin sau:

– Tổ chức trực tiếp tại địa điểm: Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Tầng 2 Tòa CT13B, KĐT Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội;

– Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 15/07/2022).

* Buổi chiều: Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting. (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 15/07/2022).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 16/7/2022.

4. Khóa bồi dưỡng ngày 17/7/2022 (Chủ Nhật)

+ Chuyên đề: Thực tiễn thi hành các bản án trong lĩnh vực kinh doanh thương mại – Những vướng mắc và hướng giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi hành bản án kinh doanh thương mại.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hồng – Chấp hành viên trung cấp Cục thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 17/7/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 16/7/2022).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 17/7/2022.

5. Khóa bồi dưỡng ngày 24/7/2022 (Chủ nhật)

+ Chuyên đề: Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam – Nội dung cơ bản và những vấn đề thực tiễn luật sư cần lưu ý.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ls Nguyễn Thế Phong – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban khen thưởng, kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 24/07/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 23/7/2022).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 24/7/2022.

6. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng (file mềm);

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp.

7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

– Học viên tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo.

– Học viên để màn hình ở chế độ camera có hiển thị kèm theo số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng.

– Học viên học tập nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy lớp học.

– Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera và kết xuất file lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ email: [email protected]

8. Thông tin đăng ký tham gia lớp học:

– Đăng ký khóa bồi dưỡng ngày …tháng 7 năm 2022

– Họ và tên

– Ngày tháng năm sinh

– Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư)

– Đơn vị công tác

– Email nhận tài liệu và đường link tham gia phòng học zoom

– Chứng từ chuyển khoản học phí kèm theo

– Địa chỉ, số điện thoại để nhận Giấy chứng nhận tham gia khóa học (Trung tâm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng, kính đề nghị các học viên liên hệ theo zalo số: 0982.342.512 (Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh); hoặc email [email protected]

– Các luật sư gặp khó khăn có thể xin miễn, giảm 50% – 100% kinh phí khóa học.

Trân trọng kính mời.

TM.TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

LS.Trần Anh Đức