ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO, TỔNG HỢP THÔNG TIN SƠ KẾT 5 NĂM THI HÀNH BỘ LUẬT TTHS 2015

Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được Công văn số 2133/VKSNDTC – V14 ngày 02/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu, rà soát, sơ kết thực tiễn 05 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS).

Do tính chất quan trọng của việc sơ kết này và nhằm triển khai thực hiện đề nghị nêu trên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tổ chức sơ kết 05 năm thi hành BLTTHS năm 2015, lấy ý kiến của các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên về những bất cập, tồn tại, vướng mắc khi thực hiện các quy định của BLTTHS và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy định của BLTTHS.

Báo cáo của Các Đoàn Luật sư và ý kiến của các Luật sư về sơ kết thực tiễn 05 năm thi hành BLTTHS đề nghị gửi về Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước ngày 15/9/2023, theo địa chỉ: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tầng 1-2 Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội; và gửi theo địa chỉ Email: vanphong@liendoanluatsu.org.vn để Liên đoàn tổng hợp gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đúng tiến độ yêu cầu.

Trân trọng cảm ơn./.

Thông tin chi tiết:

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [2.29 MB]