Hội nghị Tập huấn công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024

Ngày 10/3, Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024.

121

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có Thạc sĩ Nguyễn Thị Trà Lê, Trưởng Phòng 1, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; bà Chu Thị Lan, Văn phòng Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Lê Hồng Lam, Tổ trưởng Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị, Luật sư Lê Hồng Lam cho biết, trong năm 2023, Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính đã triển khai thực hiện nghiêm túc về tham gia ý kiến đối với phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Giao thông vân tải, Công thương, Ngân hàng nhà nước. Tổ Công tác còn nghiên cứu, tham mưu và đề xuất Chủ tịch Liên đoàn có ý kiến đối với đề xuất của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn, báo cáo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cử người tham gia đầy đủ các cuộc tổng kết dự án Link SME, tham vấn, trao đổi, thu thập ý kiến  cơ chế chính sách trong công tác cải cách thủ tục hành chính các cuộc họp của Hội đồng và Văn phòng Chính phủ, có ý kiến tư vấn, kiến nghị liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính.

z5234794133237 eb79e2329ed495d214b29fa45d0850eb

Các đại biểu tham gia Hội nghị. 

Về kết quả rà soát các quy định về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành, trên cơ sở triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, kế hoạch của Hội đồng tư vấn năm 2023, Tổ Công tác xác định việc tham gia ý kiến vào phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành cần khách quan bảo đảm tiêu chí cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước và không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc và hiệu quả, hiệu lực của các bộ, ngành. Phối kết hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức tập huấn quán triệt sâu sắc cho các Luật sư tham gia công tác cải cách thủ tục hành chính về Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Chính phủ: Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. Bên cạnh đó, cử các Luật sư tham gia tập huấn về kỹ năng phân tích phản biện về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; thực hành phân tích, xác định vấn đề bất cập và mục tiêu chính sách.

Về phương hướng và trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính năm 2024, Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; đề xuất các giải pháp tiếp tục cắt giảm thực chất về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, điều kiện kinh doanh, sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; phát hiện và đề xuất xử lý việc lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Mời chuyên gia của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tập huấn: Nghị quyết 02/2024/NQ-CP ngày 05/01/2024; rà soát thủ tục hành chính nội bộ. Thực hiện tốt vai trò tư vấn việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực của các Luật sư tham gia công tác cải cách thủ tục hành chính trong triển khai nhiệm vụ…

Tại Hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Thị Trà Lê, Trưởng Phòng 1, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng chính phủ đã chia sẻ những vấn đề liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh và nhiệm vụ của thành viên hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, Thạc sĩ Nguyễn Thị Trà Lê đã đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh thời gian qua, đồng thời giới thiệu Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam yêu cầu Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng chính phủ; Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa tững lĩnh vực rà soát. Trong đó, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư. Bên cạnh đó, tham gia sâu vào các hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả các hoạt động đánh giá, giám sát việc cải cách thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng chính phủ; Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện để Luật sư tham gia vào công tác cải cách thủ tục hành chính. 

z5234792481393 a0463c37afe53f1a415a8485b1388e21

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trao bằng khen cho những cá nhân có nhiều đóng góp trong việc cải cách thủ tục hành chính.

Tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trao bằng khen cho những cá nhân có nhiều đóng góp trong việc cải cách thủ tục hành chính trong năm qua.