HỌP BÁO TRUYỀN THÔNG VỀ ĐỀ ÁN BÌNH CHỌN LUẬT SƯ VÀ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TIÊU BIỂU

Sáng ngày 12/9/2023, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức họp báo truyền thông về đề án bình chọn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu.

DSC09924

Toàn cảnh buổi họp báo

Tham dự buổi họp báo có LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông; Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng; Nhà báo Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam cùng các phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình lớn.

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Luật sư Nguyễn Văn Hậu gửi lời cảm ơn đến sự có mặt của các phóng viên, nhà báo tới từ các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết: việc bình chọn, vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu là hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam được quy định tại Điều 65 Luật Luật sư và theo Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhằm mục đích lựa chọn, tôn vinh các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, cùng với đó là những đóng góp tích cực trong quá trình hoạt động nghề nghiệp đối với việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Từ đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp của luật sư và chất lượng dịch vụ pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, góp phần phát triển nghề luật sư và đội ngũ luật sư tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông LĐLS Việt Nam Nguyễn Văn Hậu chia sẻ tại Họp báo. ảnh 2

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông phát biểu khai mạc

Ngay sau phần phát biểu khai mạc, Nhà báo Đặng Ngọc Luyến đã giới thiệu về Đề án bình chọn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu. Theo đó, Ngày 27/7/2023, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành Thông báo số 01/TB-LĐLSVN về việc tổ chức bình chọn danh hiệu luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu, trong đó quy định đối tượng tham gia, tiêu chí bình chọn, cách thức tham gia, cơ cấu danh hiệu, giải thưởng… Theo đó:

* Đối tượng tham gia: Là các cá nhân luật sư là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư.

* Tiêu chí bình chọn: Đối với danh hiệu “Tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu”, bao gồm: Kết quả hoạt động tổ chức hành nghề luật sư; uy tín và thương hiệu của tổ chức hành nghề luật sư; việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư.

Đối với danh hiệu “Luật sư tiêu biểu”, bao gồm: Kết quả hoạt động nghề nghiệp; thực hiện vai trò xã hội của luật sư; sự cống hiến; thực hiện Luật Luật sư và pháp luật có liên quan.

Đối với danh hiệu “Luật sư vì cộng đồng”, bao gồm: Các tiêu chí danh hiệu luật sư tiêu biểu, đồng thời luật sư được bình chọn là luật sư có nhiều đóng góp liên tục, nổi bật đối với cộng đồng, xã hội; được cộng đồng, xã hội, các cơ quan, tổ chức ghi nhận.

* Danh hiệu và giải thưởng:

– Danh hiệu dành cho tổ chức hành nghề luật sư: Danh hiệu “Tổ chức hành nghề luật sư tiểu biểu” được trao tặng cho các tổ chức hành nghề luật sư thỏa mãn các tiêu chí theo quy định của quy chế bình chọn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu, có số điểm cao hơn các tổ chức khác trong danh sách bình chọn và thuộc nhóm được trao danh hiệu.

– Danh hiệu dành cho cá nhân luật sư:

+ Danh hiệu “Luật sư tiêu biểu” được trao tặng cho các luật sư có hoạt động nghề nghiệp hiệu quả trong ba năm liền kề năm trao danh hiệu, thỏa mãn các tiêu chí mà Ban Tổ chức đề ra trong quy chế bình chọn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu và có số điểm cao hơn các luật sư tham gia bình chọn, nằm trong số luật sư được trao tặng danh hiệu.

+ Danh hiệu “Luật sư vì cộng đồng” được trao tặng cho các Luật sư có đóng góp tích cực, nổi bật trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, có nhiều hoạt động nghề nghiệp để bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, phục vụ cộng đồng xã hội và vì mục đích phi lợi nhuận khác, được cộng đồng xã hội ghi nhận.

* Cách thức bình chọn:

Ban Thư ký tiếp nhận thông tin đăng ký bình chọn và hồ sơ gửi kèm của các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện tổng hợp, phân loại và lập danh sách các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đủ điều kiện bình chọn theo quy chế bình chọn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu, trình Hội đồng bình chọn xem xét, bình chọn.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp, rà soát đề xuất về hồ sơ bình chọn của Ban Thư ký trình, Hội đồng bình chọn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư sẽ thực hiện công tác bình chọn danh hiệu đối với cá nhân luật sư và danh hiệu đối với tổ chức hành nghề luật sư theo các tiêu chí được quy định trong quy chế bình chọn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu.

Hoạt động bình chọn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu của Hội đồng bình chọn được thực hiện theo các quy định của quy chế bình chọn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu.

Sau khi Hội đồng bình chọn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện xong công tác bình chọn và có báo cáo kết quả bình chọn cho Ban Tổ chức bình chọn, Ban Tổ chức bình chọn có thể thực hiện việc rà soát, kiểm tra lại các thông tin có liên quan đến luật sư, tổ chức hành nghề luật sư để đảm bảo việc lựa chọn và vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư không xảy ra các thiếu sót; bình chọn, vinh danh đúng người, đúng tiêu chí.

Việc kiểm tra, thẩm định thông tin liên quan đến luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tham gia bình chọn nhằm kiểm chứng độ chính xác của các thông tin mà luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đã cung cấp. Ban Tổ chức sẽ đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cung cấp thông tin hoặc làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thẩm định thông tin về các vấn đề có nghi ngờ hoặc xét thấy cần thiết phải kiểm tra, thẩm định.

Việc kiểm tra, thẩm định thông tin được thực hiện trong suốt quá trình bình chọn. Đối với các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đã được bình chọn, việc kiểm tra sẽ được thực hiện trước khi tiến hành trao danh hiệu và giải thưởng.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành các công tác bình chọn, bắt đầu từ ngày 01/10/2023 (trong vòng ít nhất 03 tháng kể từ khi hết hạn nộp hồ sơ). Lễ vinh danh các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu dự kiến được tổ chức sau khi đã hoàn thành công tác bình chọn theo quy định và được Ban Tổ chức bình chọn thông báo.

Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Đặng Ngọc Luyến giới thiệu về Đề án tại Họp báo. ảnh 3

Nhà báo Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam
giới thiệu về Đề án

LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã chủ trì phần hỏi đáp, trả lời các câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí và đài truyền hình. LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh đánh giá cao các câu hỏi của phóng viên,nhà báo đồng thời tiếp nhận các thông tin để chuẩn bị thật tốt cho việc bình chọn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu. LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh mong muốn các cơ quan báo chí cùng đài truyền hình truyền tải thông điệp về việc bình chọn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Từ đó, hình ảnh của đội ngũ luật sư Việt Nam sẽ ngày càng nâng cao, đảm bảo chất lượng, uy tín trước cộng đồng xã hội và Nhà nước.

Chủ tịch LĐLS Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh. ảnh 1

LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

DSC00009

Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Phó Tổng Thư ký,
Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam

DSC09892

Luật sư Nguyễn Văn Hậu phát biểu kết luận buổi họp báo

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhấn mạnh công tác truyền thông, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng. Truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội, tác động đến nhận thức và hành động của công chúng. Cùng với đó, Nghề Luật sư đang dần được xem như là một trong các yếu tố và giá trị không thể thiếu được trong việc phát triển nền kinh tế thị trường, nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội. Liên đoàn Luật sư Việt Nam hy vọng các cơ quan thông tấn báo chí và đài truyền hình có thể phối hợp cùng Liên đoàn triển khai các hoạt động truyền thông về hoạt động bình chọn “Luật sư và tổ chức hành nghề luật sư” của Liên đoàn. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; quảng bá vị trí, vai trò của đội ngũ luật sư đối với xã hội, đối với việc phát triển kinh tế – xã hội và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.