Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công Đại hội toàn thể luật sư lần thứ X, nhiệm kỳ: 2023 – 2028

Ngày 29/3/2024 Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi tiến hành tổ chức Đại hội toàn thế luật sư nhiệm kỳ X (2023-2028), đến dự có Luật sư Trần Tuấn Lợi – Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam. Ông Nguyễn Cao Nguyên – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện UBND tỉnh. Ông Phạm Minh Hòa – Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại biểu của các cơ quan tố tụng trong tỉnh, đại diện các Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, … cùng toàn thể thành viên Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi.

1

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội

Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi có 69 thành viên với 28 tổ chức hành nghề Luật sư. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Đoàn luật sư tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tập hợp đội ngũ luật sư và làm tốt công tác tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp; tham gia bào chữa 379 vụ, việc tại các phiên tòa, nhiều yêu cầu và đề xuất có cơ sở, lập luận vững chắc của các luật sư được hội đồng xét xử chấp nhận.

2

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ IX, các Luật sư đã cung cấp dịch vụ pháp lý đối với 2.475 vụ việc; trong đó tham gia tố tụng 753 vụ án (379 vụ án hình sự, 202 vụ án dân sự và hôn nhân gia đình, 02 vụ kinh doanh thương mại, 01 vụ án hành chính và 169 vụ án thuộc đối tượng trợ giúp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, 1.722 trường hợp tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác. Các vụ việc luật sư tham gia phần lớn đều bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; tham gia 100% án chỉ định do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu đạt chất lượng tốt.

3

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu 5 luật sư vào Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ X ( 2023-2028): Luật sư Trần Đức Nhân được bầu làm Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Ngọc Lâm, luật sư Nguyễn Tấn Lực, 02 Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Luật sư Đỗ Minh, luật sư Nguyễn Giàu. Hội đồng khen thưởng, kỷ luật: 5 luật sư, Luật sư Huỳnh Ngọc Ất được bầu làm chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật.

4

Đại biểu và thành viên Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi chụp hình lưu niệm

Phương hướng hoạt động Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ tới tiếp tục tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, phấn đấu đến năm 2028 đạt số lượng trên 100 luật sư; phấn đấu tăng 30% vụ việc so với nhiệm kỳ 2018 – 2023; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong hoạt động tố tụng, quan tâm công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; coi trọng thực hiện công tác giám sát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tuân theo pháp luật và Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư; tập trung tham gia đóng góp ý kiến việc sửa đổi Luật Luật sư năm 2006; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa; tiếp tục xúc tiến việc thành lập tổ chức Đảng của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi…

Luật sư Nguyễn Ngọc Lâm